جستجوی پزشکان

نارسایی مراحله پایانی کلیه

۱۳۹۷-۰۵-۱۳

نارسایی مراحله پایانی کلیه در نارسایی مرحله پایانی کلیه ، کلیه تا بیش از ۹۰/.عملکرد طبیعی خودرا از دست داده است وبنابراین قادر به فیلتر کردن آب و مواد زائد نیست تا این مواد زائد نیست تا این مواد را از خون گرفته وبه صورت ادرار دفع کند . معمولاٌ نارسایی مزمن به این نوع نارسایی می انجامد . اگر سریعاٌ بو سیله دیالیز یا پیوند کلیه جایگزینی برای کلیه دست و پا نشود ، بیماری کشنده خواهد بود . علایم بیماری  علایم اصلی بیماری شامل مواد زیر  است : 

  • کاهش شدید حجم ادرار 
  • بی حالی شدید 
  • سردرد و استفراغ 
  • خارش شدید پوست 
  • تودم صورت و دست و پا و شکم 

۱۳۹۷-۰۵-۰۹

سرطان کلیه در بیشتر موارد سرطان کلیه ، تومور در داخل خود بافت کلیه ایجاد می شود . بندرت سلولها ی سرطانی از بافت های دیگر به کلیه گسترش می یابند . سه نوع سرطان مهم کلیه وجود دارد . شایع ترین آنها یعنی آدنوکارسینوما از سلولهایی ایجاد می گردد که جسم کلیه را می سازند . نوع دوم و نادرتر که کارسینومای سلول بینابینی نامیده می شود از سلول هایی که سیستم جمع آوری ادرار را ( کلیه ، مثانه و میزنای ) می پو شانند ، بو وجود می آید . این شکل از سرطان در افراد سیگاری شایع تر است چرا که تنباکو حاوی مواد سرطانزا است . این بیماری در افرادی که در معرض سایر سرطانزا ها هستند ( مثل رنگ شیمیایی ) نیز شایع است . نوع سورم که wilms tumor نامیده می شود یا در هنگام تولد و یا در ۵سالگی اول زندگی بروز می می کند .  علایم بیماری 

۱۳۹۷-۰۵-۰۵

اقدامات بخش اورژانس در بیمارصاعقه زده :

  •   ABC  راانجام دهید. انجام عملیات احیا در ایست قلبی به دنبال صاعقه زدگی معمولاً پیش آگهی خوبی دارد.هایپوتانسیون معمولاٌ نشانه آسیب های همراه است .
  • برای بیمار CBC  الکترولیت ها ،ECG ،  U/A،  CK ، BS،  Cr،  BUN  در خواست کنید ودر صورت نیاز به گرافی ها و  CT  متوسل شوید.
  • .بیمارانی که ایست قلبی ندارند. در اثر تخلیه سمپاتیک دچار تاکیکاردی و هایپر تانسیون هستند ولی نیاز به اقدام خاصی ندارند.
  • از جمله عوارض صاعقه زدگی ، کاهش هوشیاری ، فلج موقتی اندام های تحتانی وگاهی اوقات تشنج است ولی عبور جریان از کور تکس موجب Heatcoa&ulation  در عروق مغز ، هماتوم های ساب دورال واپیدورال وخونریزی داخل مغزی می شودکه از عوارض کشنده آن می باشند.آنیزوکوریا ومیدریاز در بیمار کمایی دچار صاعقه ارتباطی به آسیب مغزی ندارد. اثرا

۱۳۹۷-۰۴-۲۶

سنکوپ ناشی از گرما (Heat syncope ) .سنکوپ ناشی از گرما در نتیجه کاهش حجم ، گشادی عروق محیطی وکاهش تون وازوموتور به وقوع می پیوندد.این حالت اغلب در افراد مسن وکسانی که به خوبی با آب وهوای گرم خو نگرفته اند، اتفاق  می افتد. .تغییر وضعیتی ( Postural ) علایم حیاتی ، هنگام ورود بیمار به اورژنس ،در اثبات بیماری ، کمک کننده نیست . .بیمارباید از نظر هر گونه ترومای ناشی از سقوط مورد بررسی قرار گیرد . .علل بالقوه جدی سنکوپ (مانند قلبی – عروقی ، نورولوژیک ، عفونی ، اندوکرین و اختالات الکترولیتی ) به ویژه در افراد مسن باید مورد بررسی قرار گیرد. .درمان سنکوپ ناشی از گرما شامل استراحت ومایع درمانی خوراکی یا وریدی است. گرفتگی های عضلانی ناشی از گرما (Heat  cramps )  .کرامپ ناشی از گرما با اسپاسم های دردناک عضلانی به ویژه در ساق ها ، ران وشانه ها مشخص م

۱۳۹۷-۰۴-۲۵

گرما زدگی در بیماری خطر مرگ در اثر گرما در کودکان و سالمندان بیشتر است. افرادی که بیماری زمینه ای دارند وبیمارانی که دارو هایی مصرف می کنند که روی تنظیم دمای بدن اثر دارند، در معرض خطر بیشتر ی هستند. .سالانه ۴۰۰ مرگ در اثر گرمازدگی در ایالات متحده گزارش می شود. بیماری های وابسته به گرما ومرگ های ناشی از آن قابل پیشگیری بوده ودر ارتباط نزدیکی با دمای بالای محیط و امواج گرمایی شهری است، که بنا به تعریف عبارتست از اینکه سه روز یا بیشتر به طور متوالی دمای هوا بیشتر از ۳۲/۲ درجه سلسیوس باشد. پاتوفیزیولوژی  .تولید گرمای بدن توسط متابولیسم وتحت تاٌثیر گرمای محیط به گونه ای است که گرمای اضافی دفع شده ودمای بدن در حدود ۳۷ درجه سلسیوس حفظ می شود. .دفع گرمای بدن از طریق تشعشع ، همرفتی ،تبخیر و انتقال صورت می گیرد. .با وجودی که تشعشع (radiation )مکانیسم اولیه وشایع برای از دس

۱۳۹۷-۰۴-۱۷

اقدامات اورژانس در دمانس   .تقریباً ۱۰ تا۲۰ در صد بیماران دارای دمانس قابل درمان هستند ولی در اکثریت بیماران ، دمانس غیر قابل برگشت است. .در هر صورت تمامی اشکال دمانس با حمایت های روانی -اجتماعی ، ممکن است سیر بهبودی را پیش بگیرند. .داروهای آنتی سایکوتیک برای کنترل رفتارهای سایکوتیک وغیر سایکوتیک بیماران مبتلا به آلزایمر استفاده می شود که البته با اثرات مضری همراه است.لذا استفاده از آن باید به بیماران با علایم سایکوتیک دایمی یا دارای رفتارهای پرخا شگرانه وغیر طبیعی شدید محدود شود. .درمان دمانس عروقی محدود به کنترل فاکتورهای خطر نظیر هایپر تانسیون می باشد. .بیشتر بیماران دمانس تازه تشخیص داده شده باید برای انجام اقدامات بیشتر وترزیابی دق

۱۳۹۷-۰۴-۱۰

سندرم ورید اجوف فوقانی ( SVCS  ) .دراین سندرم به عت اثر موضعی وفشاری توموریا عدد انفاوی روی ورید اجوف فوقانی ،تخلیه خون از سر وگردن واندام فوقانی مختل می شود. .نومورهای بدخیم مانند تومورهای ریه (۸۵ درصد کل موارد svcs  با منشأ بدخیمی )،لنفوم (خصوصاٌ در افراد جوان )وتومورهای متاستا تیک به مدیاستن مانند کار سینوم بیضه وپستان ،مسوول ایجاد  بیش از ۹۰ در صد موارد   svcs    هستند . .به عنوان یک نکته مشاهده یک فرد جوان با سندرم  svc   وتوده مدیاستن مطرح کننده دو تشخیص افتراقی اصلی است: ۱-لنفوم ۲-تومورهای ژرم سل مدیاستینال اولیه -علل خوش خیم  svcs عبارتند از : -تومورهای خوش خیم -آنوریسم آئورت -بزرگی تیرویید -ترومبوزهای وریدی -مدیا ستینیت فیبروزان (به علت هیستوپلاسموز و کموتراپی قلبی ) تظاهرات بالینی در سندرم   SVC  .تورم گردن وصورت (خصوصا

۱۳۹۷-۰۳-۱۷

سندرم شوک توکسیک(TSS)   ۰شایع ترین عامل ایجاد کننده این سندرم ،استا فیلوکک اورئوس است. ۰سندرمی کشنده شامل تب بالا،هایپو تاسیون شدید،اریترودر می منتشر،پرخونی مخاطات ،اسهال وفارنژیت است . ۰مشاهده تب،اریترودرمی ،افت فشارخون ونارسایی چند عضوی (بیشتر یا مساوی ۳عضو شامل کلیه ها،کبد،خون ،سیستم عصبی )دریک بیمار بد حال،باید شک بالینی به این سندرم را برانگیزد . ۰در این بیماران علاوه بر آزمایشات معمول ،اندازه گیری سطح سرمی کلسیم ،فسفر ،تست های کبدی وانعقادی وکشت ها ضروری است . ۰برای درمان در ابتدا باید علایم حیاتی بیماررا تثبیت کنید لذا با تجویز مایعات (۴تا ۲۰ لیتر در شبانه روز )واستفاده از وازوپرسورها ،به درمان کردن شوک بیمار بپردازید. ۰در صورت بروز دیسترس تنفسی واحتمال ARDS بیمار را انتوبه کرده وونتیلاسیون مکانیکی برقرار کنید . در صورت پیدا کردن منبع عفونت ،درمان

۱۳۹۷-۰۳-۱۷

تظاهرات بالینی در اندوکاردیت عفونی   ۰علایم بیماری می تواند از اندوکاردیت تحت حاد بدون وجود نشانه های اختصاصی تااندوکاردیت حاد همراه با اختلالات همودینامیک وحتی مرگ بروز نماید. ۰ تظاهرات بیماری به ۲ دسته علایم قلبی وعلایم و نشانه هایی که توسط باکترمی، آمبولی یا کمپلکس های ایمنی در گردش ایجاد می شوند،تقسیم بندی شده اند. ۰سوفل های قلبی در ۸۵ درصد بیماران با اندوکاردیت سمع می شوند که نشانه تخریب بافت قلب است . نارسایی قلب حاد یا پیشرونده به صورت درد قفسه سینه (۷۰ درصد موارد)،تنگی نفس وخلط کف آلودبروز می کند. ۰بلوک های قلبی و آریتمی ها به علت گسترش عفونت از محل اولیه به سپتوم بین بطنی ممکن است ایجاد شوند. ۰ باکترمی ناشی از اندوکاردیت (به صورت تب بیشتراز ۳۸ درجه )در بیش از ۹۰ درصد بیماران دیده می شود و می تواند منجربه تاکیکاردی ،سپسیس وناپایداری همودینامیک شود.

۱۳۹۷-۰۳-۱۵

تشخیص در سنگ ادراری ۰ درنمامی بیماران مشکوک به سنگ ادراری باید آزمایش U/Aانجام شود . در ۱۱تا ۱۴ درصد موارد خون در ادراری دیدیه نمی شود،به علاوه ۲۰ تا۳۰ درصد از اطفال ممکن است هماتوری بدون درد داشته باشند.وجود پیوری بیانگر نیاز به بررسی کام جهت اثبات یا رد عفونت است . ۰ رادیوگرافی KUB مهترین وسیله در رد نموده سایر پاتولوژی هاست ۰پیلوگرافی وریدی (IVP ) علاوه بر انا تومی کلیه ها،وضعیت عمکرد آن ها ودرجه انسداد را مشخص می کند .اولین وقابل اعتمادترین مشخصه دال بر انسداد،تاخیر در بروز فاز نفروگرام می باشد. ۰سایر علایم کمک کننده در IVP شامل اتساع لگنچه کیه ،پیچ خوردگی کالیس ،نشت ماده حاجب ،هیدرونفروز وظاهر شدن تمامی حالب است . ۰حساسیت روش IVP بین ۶۴ تا ۹۰ درصد است و ویژگی آن ۹۴ تا ۱۰۰درصد دارد .منفی کاذب در IVP مورد ناشایعی است وماحصل سنگ های غیر حاجبی است که موجب انسد

futbalove dresy na predaj maglie calcio online billige fotballdrakter Billiga Fotbollströjor Barn billige fodboldtrøjer basketbalové dresy tanie koszulki piłkarskie maillot de foot personnalisé fussballtrikots günstig Fotbalove Dresy