جستجوی پزشکان

تومور های مثانه

۱۳۹۷-۰۵-۲۱

تومور های مثانه تومورهای مثانه همه به عنوان کانسر در نظر گرفته می شوند . بیشتر این تومورها به صورت سطحی وشبیه زگیل رشد می کنند وپاپیلوما نامیده می شوند که رشدشان از لایه پوشاننده مثانه شروع شده وبه داخل حفره مثانه بیرون زدگی پیدا می کنند. تومورهای مثانه ۳ برابر در مردان شایع تر از زنان هستند. عامل ایجاد بیماری  بیش از نیمی از کل موارد تومورهای مثانه در افراد سیگاری بروز می یابند . حدود یک ششم تومورها در کار گران کارخانجات لاستیک سازی ویا تولید مواد رنگی و حلالها دیده می شوند. این افراد حساس به تومور هستند ، چون با سرطانزا هایی سرو کار دارند که توسط بدنشان جذب شده وبه ادرار ترشح می شوند. بنابراین کار سینوژنها (سرطانزاها )در تماس با لایه پوشاننده مثانه قرار می گیرند وباعث تحریک رشد غیر طبیعی بافتها می شوند . عامل ایجاد کننده تومور مثانه هنوز شناخته نشده

۱۳۹۷-۰۵-۰۹

سرطان کلیه در بیشتر موارد سرطان کلیه ، تومور در داخل خود بافت کلیه ایجاد می شود . بندرت سلولها ی سرطانی از بافت های دیگر به کلیه گسترش می یابند . سه نوع سرطان مهم کلیه وجود دارد . شایع ترین آنها یعنی آدنوکارسینوما از سلولهایی ایجاد می گردد که جسم کلیه را می سازند . نوع دوم و نادرتر که کارسینومای سلول بینابینی نامیده می شود از سلول هایی که سیستم جمع آوری ادرار را ( کلیه ، مثانه و میزنای ) می پو شانند ، بو وجود می آید . این شکل از سرطان در افراد سیگاری شایع تر است چرا که تنباکو حاوی مواد سرطانزا است . این بیماری در افرادی که در معرض سایر سرطانزا ها هستند ( مثل رنگ شیمیایی ) نیز شایع است . نوع سورم که wilms tumor نامیده می شود یا در هنگام تولد و یا در ۵سالگی اول زندگی بروز می می کند .  علایم بیماری 

۱۳۹۷-۰۴-۲۶

سنکوپ ناشی از گرما (Heat syncope ) .سنکوپ ناشی از گرما در نتیجه کاهش حجم ، گشادی عروق محیطی وکاهش تون وازوموتور به وقوع می پیوندد.این حالت اغلب در افراد مسن وکسانی که به خوبی با آب وهوای گرم خو نگرفته اند، اتفاق  می افتد. .تغییر وضعیتی ( Postural ) علایم حیاتی ، هنگام ورود بیمار به اورژنس ،در اثبات بیماری ، کمک کننده نیست . .بیمارباید از نظر هر گونه ترومای ناشی از سقوط مورد بررسی قرار گیرد . .علل بالقوه جدی سنکوپ (مانند قلبی – عروقی ، نورولوژیک ، عفونی ، اندوکرین و اختالات الکترولیتی ) به ویژه در افراد مسن باید مورد بررسی قرار گیرد. .درمان سنکوپ ناشی از گرما شامل استراحت ومایع درمانی خوراکی یا وریدی است. گرفتگی های عضلانی ناشی از گرما (Heat  cramps )  .کرامپ ناشی از گرما با اسپاسم های دردناک عضلانی به ویژه در ساق ها ، ران وشانه ها مشخص م

۱۳۹۷-۰۴-۲۵

گرما زدگی در بیماری خطر مرگ در اثر گرما در کودکان و سالمندان بیشتر است. افرادی که بیماری زمینه ای دارند وبیمارانی که دارو هایی مصرف می کنند که روی تنظیم دمای بدن اثر دارند، در معرض خطر بیشتر ی هستند. .سالانه ۴۰۰ مرگ در اثر گرمازدگی در ایالات متحده گزارش می شود. بیماری های وابسته به گرما ومرگ های ناشی از آن قابل پیشگیری بوده ودر ارتباط نزدیکی با دمای بالای محیط و امواج گرمایی شهری است، که بنا به تعریف عبارتست از اینکه سه روز یا بیشتر به طور متوالی دمای هوا بیشتر از ۳۲/۲ درجه سلسیوس باشد. پاتوفیزیولوژی  .تولید گرمای بدن توسط متابولیسم وتحت تاٌثیر گرمای محیط به گونه ای است که گرمای اضافی دفع شده ودمای بدن در حدود ۳۷ درجه سلسیوس حفظ می شود. .دفع گرمای بدن از طریق تشعشع ، همرفتی ،تبخیر و انتقال صورت می گیرد. .با وجودی که تشعشع (radiation )مکانیسم اولیه وشایع برای از دس

۱۳۹۷-۰۴-۱۰

سندرم ورید اجوف فوقانی ( SVCS  ) .دراین سندرم به عت اثر موضعی وفشاری توموریا عدد انفاوی روی ورید اجوف فوقانی ،تخلیه خون از سر وگردن واندام فوقانی مختل می شود. .نومورهای بدخیم مانند تومورهای ریه (۸۵ درصد کل موارد svcs  با منشأ بدخیمی )،لنفوم (خصوصاٌ در افراد جوان )وتومورهای متاستا تیک به مدیاستن مانند کار سینوم بیضه وپستان ،مسوول ایجاد  بیش از ۹۰ در صد موارد   svcs    هستند . .به عنوان یک نکته مشاهده یک فرد جوان با سندرم  svc   وتوده مدیاستن مطرح کننده دو تشخیص افتراقی اصلی است: ۱-لنفوم ۲-تومورهای ژرم سل مدیاستینال اولیه -علل خوش خیم  svcs عبارتند از : -تومورهای خوش خیم -آنوریسم آئورت -بزرگی تیرویید -ترومبوزهای وریدی -مدیا ستینیت فیبروزان (به علت هیستوپلاسموز و کموتراپی قلبی ) تظاهرات بالینی در سندرم   SVC  .تورم گردن وصورت (خصوصا

۱۳۹۷-۰۴-۰۹

تشخیص در طوفان تیروییدی ۰ طوفان تیروئیدی یک تشخیص بالینی است.چون تست های آزمایشگاهی به افتراق آن از پر کاری تیروئید،کمکی نمی کنند. ۰ معیارهای تشخیص شامل تب ،تاکیکاردی غیر مرتبط با تب ،نقص عملکرد  cNS  ،مشکلات قلبی –عروقی ویا گوارشی است . همچنین افزایش تظاهرات محیطی تیروتوکسیکوز مشهود است. ۰ در این وضعیت بالینی ،افزایش سطح  T4 و کاهش سطح TSH تشخیص را اثبات می کند . ۰ تشخیص های افتراقی شامل سپسیس ،سایر دلایل نارسایی احتقانی قلب ،سکته مغزی ،عوارض دیابت ( مانند DKA  یا هایپوگلیسمی ).،گرمازدگی (به صورت HeatStIOKe  ) دلیریوم ترمنس، هایپرترمی بدخیم ،سندرم نورولپتیک بدخیم ،فئو کروموسیتوم ،قطع مصرف دارو وافزایش مصرف سمپاتومیمتیک ها است . اقدامات اورژانس در طوفان تیروییدی ۰ درمان به پنچ بخش تقسیم می شود:اقدامات حمایتی ،مهار سنتز هورمون تیروئید ،به تاخیر انداختن ترش

۱۳۹۷-۰۳-۱۸

تشخیص سپسیس   ۰علاوه بر شرح حال ومعاینه دقیق،اندازه گیری سطح سرمی سدیم وپتاسیم ،کراتی نین و اوره ،کلسیم و منیزیم وفسفر وبررسی وضعیت اسید وباز ضرورت دارد تا در صورت مشاهده اختلال ،اصلاح این موارد انجام شود. ۰سطح بیلی روبین ،آمیلاز وتست های کبدی در کشف منشأ سپسیس وهمچنین پیش بینی بروز عوارض از جمله پانکراتیت ،کمک کننده خواهد بود . ۰کشت های مختلف (خون ،دارار،خلط ومایع نخاعی )در تصمیم گیری برای ادامه درمان در روزهای بعد کمک کننده هستند وباید براساس شک بالینی در بیماران انجام  گیرند.البته درمان آنتی بیوتیکی نباید تا رسیدن پاسخ کشت به تأخیر بیفتد. ۰در تمام بیماران مشکوک به سپسیس حداقل دو نمونه کشت خون به حجم حداقل ۱۰ سی سی به فواصل یک تا چند ساعت به همراه سایر کشت های مورد نیاز تهیه نمایید.در بیماران بسیار بدحال دو نمونه کشت خون از دو محل مجزا به فا صله چند دق

۱۳۹۷-۰۳-۱۷

سندرم شوک توکسیک(TSS)   ۰شایع ترین عامل ایجاد کننده این سندرم ،استا فیلوکک اورئوس است. ۰سندرمی کشنده شامل تب بالا،هایپو تاسیون شدید،اریترودر می منتشر،پرخونی مخاطات ،اسهال وفارنژیت است . ۰مشاهده تب،اریترودرمی ،افت فشارخون ونارسایی چند عضوی (بیشتر یا مساوی ۳عضو شامل کلیه ها،کبد،خون ،سیستم عصبی )دریک بیمار بد حال،باید شک بالینی به این سندرم را برانگیزد . ۰در این بیماران علاوه بر آزمایشات معمول ،اندازه گیری سطح سرمی کلسیم ،فسفر ،تست های کبدی وانعقادی وکشت ها ضروری است . ۰برای درمان در ابتدا باید علایم حیاتی بیماررا تثبیت کنید لذا با تجویز مایعات (۴تا ۲۰ لیتر در شبانه روز )واستفاده از وازوپرسورها ،به درمان کردن شوک بیمار بپردازید. ۰در صورت بروز دیسترس تنفسی واحتمال ARDS بیمار را انتوبه کرده وونتیلاسیون مکانیکی برقرار کنید . در صورت پیدا کردن منبع عفونت ،درمان

۱۳۹۷-۰۳-۱۲

عوارض نورولوژیک    ۰ انسفالوپاتی اورمیک خود را با نقایص شناختی ،از دست دادن حافظه ،اختلال تکلم وآستریکسیس ظاهر می سازد. علایم پیشرفته نورولوژیک در بیماران دچار اورمی شایع ترین اندیکاسیون برای شروع همودیالیز می باشند .البته ابتدا باید علل ساختمانی ،عروقی ،عفونی ،توکسیک و متابولیکی که سبب اختلال عملکرد نورولوژیک می شوند،کنار گذاشته شوند . ۰ نوروپاتی محیطی که خود را با اختلال حس درد و آرتعاش یا بی حسی (جوراب – دستکش ) بروز می دهد در بیش از ۵۰ درصد بیماران  ESRD اتفاق می افتد . ۰ اختلال اتونوم که ویژگی آن ایمپوتنسی ،سرگیجه وضعیتی ،اتساع معده ،اختلال عملکرد روده وکاهش تعریق می باشد در بیماران ESRD   شایع است .اما عامل افت فشار خون در حین دیالیز نیست. ۰ هماتوم ساب دورال در ۳/۵ درصد موارد همودیالیز دیده می شودکه به علت تروما ،درمان ضد انعقاد در حین دیالیز ئاولتر افی

۱۳۹۷-۰۳-۱۲

اقدامات درمانی در نارساییRenal ۰ ابتدا حجم در گردش مناسب باید جایگزین گردد.هایپوولمی تمام اشکال  ARF   را تشدید و شعله ور می سازد. ۰ باید ازمواد نفروتو کسیک ( داروها ومواد حاجب وریدی ) پرهیز گردد. بیماران با  ARF  نوع غیر الیگوریک مرگ ومیر کمتر وبهبود عملکرد کلیوی بیشتری داشته اند.اگر چه استفاده از دیورتیک ها در ARF    جهت تغییرفرم ،الیگوریک به غیر الیگوریک مفید نبوده است . ۰ دیورتیک ها در درمان بیماران دچار افزایش حجم مفید هستند. ۰ دوپامین با دوز انک ۱تا۵ میکروگرم به ازای هر کیلو گرم وزن در دقیقه ممکن است جریان خون کلیه وبرون ده ادراری را بهبود بخشد اما تاثیری برپیش آکهی نخواهد داشت .بهترین مورد استفاده از آن در بیماران   ARF مبتلا به CHF می باشد. ۰ مانیتول ممکن است یک عامل حفاظتی در برابر  ARF   میوگلوبینوریک در رابدومیولیز اولیه باشد. البته در این حالت درمان اولیه عبا

futbalove dresy na predaj maglie calcio online billige fotballdrakter Billiga Fotbollströjor Barn billige fodboldtrøjer basketbalové dresy tanie koszulki piłkarskie maillot de foot personnalisé fussballtrikots günstig Fotbalove Dresy