جستجوی پزشکان

ویزیت پزشک در منزل

۱۴۰۰-۰۷-۲۲

ویزیت پزشک در منزل

خدمات ویزیت در منزل مرکز سلامت ایرانیان شامل پزشکان عمومی و متخصص می باشد.

ویزیت پزشک عمومی

ویزیت بیمار کرونا در منزل

ویزیت پزشک متخصص قلب

ویزیت پزشک متخصص داخلی

ویزیت پزشک متخصص عفونی

ویزیت پزشک متخصص جراحی

ویزیت پزشک متخصص ارتوپدی

ویزیت پزشک متخصص توانبخشی

ویزیت پزشک متخصص مغز و اعصاب

برای افرادی که قادر به رفتن به بیمارستان نمی باشند و عملا نیاز به دریافت خدمات پزشکی و ویزیت پزشک در منزل دارند مرکز سلامت ایرانیان این خدمات را با بهترین کیفیت، در اختیار عموم مردم قرار می دهد. شاید این را همیشه شنیده اید که تشخیص درست نصف درمان محسوب می شود. یعنی فردی که به عنوان پزشک بر بالین بیمار حاضر می شود باید دارای تجربه کافی باشد تا بتوانند ابتدا تشخیص درست

۱۳۹۷-۰۳-۱۵

تشخیص در سنگ ادراری ۰ درنمامی بیماران مشکوک به سنگ ادراری باید آزمایش U/Aانجام شود . در ۱۱تا ۱۴ درصد موارد خون در ادراری دیدیه نمی شود،به علاوه ۲۰ تا۳۰ درصد از اطفال ممکن است هماتوری بدون درد داشته باشند.وجود پیوری بیانگر نیاز به بررسی کام جهت اثبات یا رد عفونت است . ۰ رادیوگرافی KUB مهترین وسیله در رد نموده سایر پاتولوژی هاست ۰پیلوگرافی وریدی (IVP ) علاوه بر انا تومی کلیه ها،وضعیت عمکرد آن ها ودرجه انسداد را مشخص می کند .اولین وقابل اعتمادترین مشخصه دال بر انسداد،تاخیر در بروز فاز نفروگرام می باشد. ۰سایر علایم کمک کننده در IVP شامل اتساع لگنچه کیه ،پیچ خوردگی کالیس ،نشت ماده حاجب ،هیدرونفروز وظاهر شدن تمامی حالب است . ۰حساسیت روش IVP بین ۶۴ تا ۹۰ درصد است و ویژگی آن ۹۴ تا ۱۰۰درصد دارد .منفی کاذب در IVP مورد ناشایعی است وماحصل سنگ های غیر حاجبی است که موجب انسد

۱۳۹۷-۰۳-۰۵

اقدامات اورژانس در هایپر کاپنی    ۰سریع وجدی وارد عمل شوید.تشخیص سریع علت ،به درمان راحت تر می انجامد.به طورمثال در بیمار دچار دپرسیون تنفسی ومردمک سوزنی وکاهش سطح هوشیاری به مسمومیت مخدر ها مشکوک شده با نالوکسان به بیمار کمک می کنیم ولی در بیماردچار اسکلروز آمیو تروفیک لترال فقط از تهویه مکانیکی می شود سودبرد. ۰درتمام بیماران با دیسترس تنفسی از اکسیژن کمکی بدون واهمه از کاهش تحریک تنفسی ،استفاده کنید .توجه کنید که هایپوکسی کشنده است ولی فقط هایپر کاپنی بسیار شدید جان بیمار رابه خطر خواهد انداخت . ۰دربسیاری از بیماران برای افزایش حجم تهویه دقیقه ای می توان از روش های فشار مثبت سود برد،ولی اگر هایپوکسی شدید است یا کنترل راه هوایی میسر نیست بیمار را انتوبه کرده تهویه مکانیکی نمایید. خس خس سینه ( &Wheezin  ) ۰ویز یعنی صدای زیر و موسیقایی نابجایی که ب

۱۳۹۷-۰۳-۰۴

سایر موارد فشار خون ۰ برای    HTN  غیر  emeI&ent  وغیر  UI&ent شواهدی به نفغ سودمندی کاهش حاد فشار خون در مقایسه با کنترل دراز مدت آن دیده نشده است .در مواقع این بیماران به مداخله حاد نیاز ندارند،اما باید به منظور پیگیری به موقع ارجاع شوند.در صورتی که اجبار به شروع داروی خوراکی در بخش اورژانس باشد،دارو باید براساس شرایط موجود انتخاب شود. ۰ دیورتیک ها (مثل هیدرو کلروتیازید ۲۵ میلی گرم درروز)،از جمله داروهای خط اول در افراد مسن ،بیماران دارای بیماری کلیوی و  cHF  (البته با بررسی جهت دادن پتاسیم  خوراکی )هستند. ۰ بتابلوکرها (مثل متوپرولول ۵۰ میلی گرم دو بار در روز ).داروهای خط اول برای بیماران مبتلا به آنژین یا بعد از انفارکتوس میوکارد هستند.این داروها در بیماران دارای سابقه میگرن ،فیبریلاسیون دهلیزی با پاسخ بطی تند وترمور ناشی از سن نیز مفید هستند. ۰ مه

۱۳۹۷-۰۳-۰۱

نارسایی احتقانی قلب وادم حاد ریه   ۰نارسایی قلبی مهم ترین علت بستری در افراد با سن بالای ۶۵ است .مرگ ومیر ناشی از نارسایی قلبی در حال افزایش است به طوری که طی یک سال پس از بروز ادم ریه ،تنها ۵۰ درصد بیماران زنده خواهند ماند . ۰ سه عامل پیش بار،پس بار وقدرت انقباضی ،حجم ضربه ای بطن را تعیین می کنند.حجم ضربه ای و سرعت ضربان قلب نیز برون ده قلبی را تعیین می کنند. ۰ نارسایی قلبی با برون ده پایین ناشی از مشکل در انقباض میوکارد است . ۰ نارسایی قلبی با برون ده بالا زمانی روی می دهد که میوکارد سالم نمی تواند نیازهای بیمار را برآورده سازد.کم خونی ،تیروتو کسیکوز،شانت های بزرگ شریانی وریدی،بری بری وپاژه استخوانی از علل نارسایی قلبی با برون ده بالا هستند. ۰ نارسایی سیستولی با کسر جهشی (  EF  )کمتر از ۴۰ درصد تعریف می شود وعمدتأ به دنبال بیماری ایسکمیک قلبی دیده می شود ولی نب

۱۳۹۷-۰۳-۰۱

سنکوپ ۰ شیوه سنکوب در سالمندان بیشتراست وسالانه ۳ درصد مرجعات به اورژانس را تشکیل می دهد. ۰ در حدود ۵۰ درصد بیماران هرگز علت قطعی بیماری کشف نمی شود. ۰ پاتولوژی اصلی در همه انواع سنکوب ،عدم کفایت گردش خون در رساندن مواد غذایی  واکسیژن به سیستم فعال کننده مشبک صعودی در ساقه مغز است که موجب از دست رفتن هوشیاری وتون وضعیتی بیمار می شود. ۰ در پاسخ به افت برون ده قلبی وکاهش تحویل اکسیژن ومواد غذایی به ساقه مغز، تغییر وضعیت بیمار ( سقوط) وخود تنظیمی مراکز خود کار موجب برقراری مجدد جریان خون مغز وبازگشت خود بخودی هوشیاری می شود. ۰ شایع ترین علل سنکوپ عبارتند از:رفلکس وازوواگال،دیس ریتمی ها ی قلبی وافت وضعیتی فشار خون . ۰ در بیمارانی که مبتلا به سنکوپ رفلکسی هستند (  Ieflex  –   mediated  )به دنبال یک تحریک ،پاسخ نامتناسب سیستم اتونوم،موجب افزایش تون واگ می شود که هایپو تانسیو

۱۳۹۷-۰۳-۰۱

اقدامات اورژانس در سندرم حاد کرونری   ۰ بیماران آنژین ناپایداربراساس یافته های بالینی ،شرح حال ونوار قلب به سه دسته پرخطر، خطر متوسط وکم خطر تقسیم می شوند. ۱- بیماران پرخطر( hi&h  Iisk  ):بیمار دارای هر یک از شرایط زیر باید پر خطر محسوب شده در بخش مراقبت ویژه قلبی بستری شود: -سابقه انفارکتوس قلبی یا سایربیماری های کرونری -آنژین نا پایدار در مردان بالای ۶۰ سال وزنان بالای ۷۰ سال – تغییرات نواری یا همودینامیک در حین بروز درد -آنژین واریانت -تغییرات  ST  بیش از یک میلی متر -معکوس شدن موج T در چند لید پره کوردیال ۲-وجود هر کدام از موارد زیر وعدم وجود موارد پر خطر ،بیانگر احتمال خطر متوسط دربیمار است (  InteImediate   Iisk)این بیماران باید در بخش دارای تخت مانیتوردار وبا امکانات مراقبت مناسب (نه ویژه )بستری وتحت نظر باشند. -آنژین نا پایدار درمردان زیر ۶۰ سال وزنان زیر ۷۰ سال واح

۱۳۹۷-۰۲-۲۸

تظاهرات بالینی آمبولی ریه ۰ شایع ترین علایم آن عبارتند از :تنگی نفس ناگهانی وغیر قابل توجیه (۸۴ درصد )،درد پلور تیک قفسه سینه (۷۴ درصد )،تاکی پنه بالای ۱۶ بار در دقیقه (۹۲ درصد )وتاکیکاردی بیش از ۱۰۰ (۴۴ درصد)،هموپتزی وهایپوکسمی خفیف . ۰ وجود هر یک از موارد فوق باید شک بالینی به امبولی ریه را برانگیزد ونبود همه علایم فوق ،تشخیص آمبولی ریه را زیر سؤال می برد. ۰سایر علایم عبارتند از :اضطراب ،تب مختصر،رال لو کالیزه وویزینگ،درد وتورم در ساق (کمتر از ۳۰ درصد ) تشخیص آمبولی ریه ۰مهم ترین اصل در تشخیص این پدیده،شک بالینی به آن است .معیارهایWeIIs در این زمینه کمک کننده هستند : ۰ امتیاز صفرتا ۲ بیانگر احتمال بالینی کم (۳درصد )،بین ۲تا ۶ احتمال متوسط (۲۸ درصد ) وبالای ۶ شک بالینی قوی (۷۸درصد) را مطرح می کند. ۰ نوار قلب :دراین بیماران ابتدا یک نوار قلبی بگیرید.در بیش از ۴۰ درصد موارد تغییرا

۱۳۹۷-۰۲-۲۷

علل غیر قلبی دردهای قفسه سینه ۱-دیسکسیون آئورت ۰ دردبه صورت ناگهانی وشدید در پشت جناغ یا بین کتف ها احساس می شود.ماهیت پاره شونده یا فشارنده دارد وممکن است همراه تعریق وتهوع واستفراغ باشد ۰ پیشرفت دیسکسیون به شاخه های عروقی منشعب از تنه آئورت عوارض مختلفی ایجاد می کند : -پیشرفت به عروق کاروتید –علایم ایسکمی مغزی وهمی پلژی . -پیشرفت به عروق اسپینال -علایم ایسکمی نخاعی وپاراپلژی. -پیشرفت به عروق کرونری -ایسکمی قلبی (به خصوص انفارکتوس تحتانی ) ونارسایی دریچه آئورت ،افوزیون پریکارد وحتی تامپوناد. -پیشرفت به سوی آئورت شکمی وشریان های کلیوی –درد شکم وپهلو ونارسایی حاد کلیوی . ۰ عوامل زیر احتمال ایجاد دیسکسیون را افزایش می دهند: سنین بالای ۵۰ سال دچار هایپر تانسیون ،افراد جوان با بیماری های زمینه ای (مانند سندرم مارفان یا اهلرزدانلوس )وبارداری . ۰ در نیمی از بیماران تنها یاف

۱۳۹۷-۰۲-۲۶

برخورد با درد های قفسه سینه در اورژانس ۰ ۵ درصد بیماران مراجعه کننده به اورژانس با شکایت درد سینه مراجعه می کنند. ۰ دراین بیماران باید حتماً به موارد تهدید کننده حیات توجه ویژه نمایید.این علل عمدتاً در سه گروه قلبی عروقی (انژین صدری وانفارکتوس حادقلبی ،پریکاردیت ،تامپوناد ودیسکسیون آئورت )،تنفسی (آمبولی ریه وپنوموتوراکس فشارنده ) گوارشی (پارگی مری و پنومومد یاستن ) قرار می گیرند. علل کشنده درد قفسه سینه ۰ سایر علل دردهای سینه عبارتند از : پنومونی ،اولسرپپتیک معده ،پنوموتوراکس خود بخودی ،پانکراتیت،کوله سیستیت ،ازوفاژیت ،شکستگی دنده ها،زونا،کوستوکندریت ها ومسایل اضطرابی. دردهای سینه ممکن است احشایی یا سوماتیک باشند.دردهای احشایی از ارگان های بدن نشأت می گیرند ودر سطوح مختلف نخاعی به سیستم اعصاب مرکزی وارد می شوند لذا توصیف آنها مشکل است (به صورت &heavin& ، achin )ول

futbalove dresy na predaj maglie calcio online billige fotballdrakter Billiga Fotbollströjor Barn billige fodboldtrøjer basketbalové dresy tanie koszulki piłkarskie maillot de foot personnalisé fussballtrikots günstig Fotbalove Dresy