جستجوی پزشکان

عوارض جانبی بالقوه

۱۳۹۷-۰۶-۱۸

اثرات جانبی بالقوه

به خاطر مکانیسم عمل منحصر بفرد وسریع ،اثرات جانبی آدنوزین شایعند وشامل فلاشینگ ،دیس پنه وگاهی درد قفسیه سینه می باشد. به خاطر عملکرد سریع ونیمه عمر کوتاه دارو ، بیشتر اثرات جانبی ، سریعاٌ برطرف می شوند.

دوزاژ معمول

توقع نداشته باشید که بیش از سه دوز آدنوزین به بیمار داده شود. بعد از دوز اولیه &6m یک جریان ۲۰ میلی لیتری از نرمال سالین تجویز می شود. که بوسیله سرنگ یا از طریقIV داده می شود.این «جت » سالینی کمک می کند که آدنوزین سریعتر وپیش از آنکه غیر فعال شود به قلب برسد. اگر در یک یا دو دقیقه بعد هیچ اتفاقی نیفتد ، دو برابر مقدار اولیه یعنی &12m آدنوزین تجویز می شودکه دوباره همراه با ۲۰mI نرمال سالین خواهد بود که بوسیله سرنگ یا از طریق IV داده می شود. اگر باز هم پاسخی ایجاد نشود، دارو با همان دوز &12m  یکبار دیگر قابل ت

۱۳۹۷-۰۶-۱۷

زبان دارو شناسی داروشناسی یک شاخه تخصصی پزشکی است . برخی واژه ها وعبارات مهم که شما باید با آنها آشنا باشید شامل این موارد است:

 • موارد مصرف – دلیل یا دلایلی که به خاطر آنها یک داروی خاص برای یک بیمار تجویز می شود.
 • موارد منع مصرف – دلیل یا دلایلی که به خاطر آنها یک داروی خاص نباید برای یک بیمار تجویز شود.
 •  اثرات درمانی – اثرات مثبت یا دلخواهی که که انتظار می رود با تجویز دارو،بروز کند.
 •  عوارض جانبی – اثرات قابل انتظار وپیش بینی یک دارو که جزء اثرات درمانی نیستند.
 •  دوزاژ- مقداری از دارو که برای تولید اثر درمانی دلخواه مورد نیاز است .دوزاژ غالباٌ بر حسب گرم یا کسری از گرم بیان می شود( مثلاٌ گرم ، میلی گرم یا میکروگرم ) چون این عدد وزن حقیقی دارو را نشان می دهد.برای هر دارو،یک مقدار کلی مجاز دارو و

۱۳۹۷-۰۶-۱۷

اصول دارو شناسی قلبی   داروشناسی یک شاخه تخصصی پزشکی است . برخی واژه ها وعبارات مهم که شما باید با آنها آشنا باشید شامل این موارد است: ۰ موارد مصرف – دلیل یا دلایلی که به خاطر آنها یک داروی خاص برای یک بیمار تجویز می شود. ۰ موارد منع مصرف – دلیل یا دلایلی که به خاطر آنها یک داروی خاص نباید برای یک بیمار تجویز شود. ۰ اثرات درمانی – اثرات مثبت یا دلخواهی که که انتظار می رود با تجویز دارو،بروز کند. ۰ عوارض جانبی – اثرات قابل انتظار وپیش بینی یک دارو که جزء اثرات درمانی نیستند. ۰ دوزاژ- مقداری از دارو که برای تولید اثر درمانی دلخواه مورد نیاز است .دوزاژ غالباٌ بر حسب گرم یا کسری از گرم بیان می شود( مثلاٌ گرم ، میلی گرم یا میکروگرم ) چون این عدد وزن حقیقی دارو را نشان می دهد.برای هر دارو،یک مقدار کلی مجاز دارو وجود دارد که می تواند در یک محدوده زمانی مشخص به بیمار داده شود

۱۳۹۷-۰۶-۱۰

ایمنی در زمان دفیبر یلاسیون یکی از مقدس ترین قوانین دفیبریلاسیون این است که شخصی که دکمه را فشار می دهد.در نهایت مسئول عملکرد دفیبریلاتور است .عملکرد ایمن در برگیرنده سه جزء مجزا و در عین حال وابسته به یکدیگر می باشد.اولاٌ ، باید تایید شودکه بیمار بدون نبض ،بدون تنفس ودر حالت ایست قلبی است.دوماٌاپراتور باید مطمئن شود که هیچ تماسی با بیمار ندارد.سوماٌ باید مطمئن شودکه سایر اعضای تیم نجات نیز هیچ تماسی با بیمار ندارند . این مرحله سوم اغلب مشکل ترین مرحله است.چنانچه فردی در حال انتوبه کردن بیمار بوده یا مشغول رگ گیری از وی باشد،ممکن است چنان سرگرم انجام وظیفه شود که فرمان «عقب بایستید » را نشنود. لذا باید همه اعضای تیم را به صورت گفتاری ودیداری قبل از شوک دادن از تماس با بیمار منع کرد. دفیبریلاتورهای قلبی اتوماتیک قابل کاشت  دفیبریلاتورهای قلبی اتومات

۱۳۹۷-۰۶-۰۸

مداخلات الکتریکی در مراقبت قلبی این فصل ،کار آموز را با موارد استفاده از مداخلات الکتریکی آشنا ساخته وعملکرد دفیبریلاتور و روش استفاده صحیح از ان آشنا می کند. سه نوع دفیبریلاتور و ضربان سازهای قلبی توضیح داده شده اند. انتقال آرام مراقبت EMT به مراقبت ACLS یا بیمارستانی شرح داده شده اند.قلب انسان یک پمپ کاراست که به زیبایی طراحی شده است وبه طوردائم به تحریکات الکتریکی ،شیمیایی و مکانیکی در طول  دوره عملکرد طبیعی خود ،پاسخ می دهد. در یک قلب ناسالم ،تعادل بین تحریک وپاسخ به هم می خورد.به دلیل آن که تحریک اولیه قلب انسان ،الکتریسیته است ،دستگاه های الکتریکی برای کنترل برخی از مشکلات عملکرد قلب استفاده می شوند.در این فصل موارد خاص استفاده صحیح از countershock الکتریکی از جمله دفیبریلاسیون و cardioversion ونیز ضربان ساز قلبی توضیح داده شده است. فیبریلاسیون  یکی از شای

۱۳۹۷-۰۶-۰۸

فعالیت الکتریکی بدون نبض گاهی اوقات بیمار ریتم قلبی دارد که تولید ECG می کند ولی در ارتباط با آن نبضی ایجاد نمی کند. از نظر تئوری ،تقریباٌهر ریتم قلبی می تواند یک فعالیت الکتریکی بدون نبض (PEA ) باشد ،به همین دلیل بسیار مهم است که که مطمئن شوید بیمارتان نبض دارد حتی زمانی که وجود ECG فعالیت الکتریکی را نشان می دهد. درهر حال، در بسیاری موارد،ریتمی که منجر به PEA  می شودآهسته است ویک کمپلکس QRS پهن دارد. PEA علامتی است که ممکن است منعکس کننده آسیب جدی به قلب باشد. بعضی از علل قابل درمان برای PEA موجود است ،که خارج از بحث این کتاب می باشند. Artifact برای تولید یک ECG تمیز که به راحتی قابل خواندن باشد، جنبه های تکنیکی مختلفی از مونیتورینگ قلبی باید موجود بوده وبه درستی عمل کنند. اگر یکی از ارتفاقات زیر بیفتد ،کیفیت خطوط رسم شده ممکن است از حالت حاشیه ای تا غیر قابل

۱۳۹۷-۰۶-۰۸

تاکیکاردی بطنی تاکیکاردی بطنی یک ریتم خطرناک وبی ثبات است.اگر چه ممکن است ایجاد ضربان نماید، در بیشتر مواقع این کار را نمی کند.اگر تاکیکاردی بطنی تولید ضربان کند،معمولاٌ ضربان قوی نخواهد بود. در صورت وجود این ریتم قلب به سختی کار کرده و به اکسیژن بسیار زیادی نیازمند است. واقعیت این است که شاید یک بیماری قلبی از پیش موجود بوده وبه وسیله یک بحران قلبی جدید پیچیده شده باشد،این ریتم موقتی است و اکثراٌ در ظرف چند دقیقه تبدیل به فیبریلاسیون بطنی می شود. خصوصیات تعیین شده فیبریلاسیون بطنی عبارتند از :

 • سرعت ضربان قلب بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ ضربه در دقیقه
 • معمولاٌ ریتم منظم است.
 • معمولاٌ امواج P وجود ندارند .
 • فاصله PR وجود ندارد.
 • کمپلکس QRS پهن است،شکل غیر معمول دارد (بزرگتر از ۱۲/. ثانیه )،اغلب شبیه V های بزرگی است که پهلو به پهلو قرار گرفته است.

درمان.

۱۳۹۷-۰۶-۰۸

ریتم های قلبی ریتم سینوسی طبیعی چیست ؟ هنگامی که تکانه های صادر شده از گره SA قلب را دچار ضربان کنند و اجزاء ریتم قلب در محدوده های طبیعی قرار داشته باشد، ریتم موجود ریتم سینوسی طبیعی (NSR )  نامیده می شود. این ریتم ، ریتم بنیانی قلب بوده ومنحصر بفرد است. شناسایی خصوصیات NSR شامل موارد زیر است:

 • ریتم منظم
 • سرعت ضربان بین ۶۰ و۱۰۰ ضربه در دقیقه
 • امواج P سر بالا هستند وبا یک نسبت ۱:۱ ، مقدم بر هر کمپلکس QRS می باشند.
 • ثانیه ۲/. >فاصله PR > ثانیه ۱۲/.
 • ۱/. ثانیه > کمپلکس QRS

دو ریتم سینوسی دیگر که به طور شایعی رخ می دهند عبارتند از برادیکاردی سینوسی وتاکیکاردی سینوسی . تنها نکته ای که این دو ریتم سینوسی را از ریتم مادر NSR افتراق می دهد ، سرعت است. جدا از این مسئله ، خصوصیات این سه ریتم ،مشابه می باشد. در برادیکاردی سینوسی ، سرعت ضربا

۱۳۹۷-۰۶-۰۵

مرحله ۲ از تجزیه و تحلیل ریتم برای آن که در تعیین و ارزیابی اجزاء ECG که بعداٌ شرح داده خواهند شد، ما هر شوید نیاز به آموزش وتمرین اضافی در خارج از این دوره وجود دارد. در هر حال ، مفاهیم اصولی و کلیدی که بیان شده اند، به عنوان پایه ای عمل خواهند کرد که می توانید ادامه مطالعات خود را بر این پایه بنا کنید. جهت یادآوری ، گره SA در قسمت راست و فوقانی قلب قرار گرفته است. به دلیل وضعیت آناتومیک وزاویه قلب (نوک قلب کمی چرخیده وبطن اندکی به سمت جلو کج شده است )، مسیر طبیعی هر تکانه از قسمت فوقانی راست به سمت قسمت تحتانی چپ جریان می یابد . اگر یک خط فرضی از شانه راست خود به قسمت چپ هیپ بکشیدف محور سیستم هدایتی قلب را دنبال کرده اید. شایع ترین لیدی که در شرایط پیش بیمارستانی استفاده می شودلید II است که باسیستم هدایتی موازی است . در این لید، اجزای ECG ، موج P ، کمپلکس QRS و موج T بر روی نوا

۱۳۹۷-۰۶-۰۵

مرحله ۱ از تجزیه و تحلیل ریتم  بلند ترین نقطه در یک ECG طبیعی ، نوک کمپلکس QRS (موج R ) می باشد. این قسمت نمایانگر دپولاریزاسیون الکتریکی بطن ها ست که یزرگ ترین و بیشترین قسمت عضلانی قلب است، وبه نطر می رسدکه باید بزرگ ترین نمایش الکتریکی بر روی ECG باشد. سریع ترین و ساده ترین راه برای اندازه گیری سرعت ضربان قلب آن است که تعداد امواج R را بر روی یک قطعه ۶ ثانیه ای از نوار شمرده وآن را در عدد ۱۰ ضرب کنید . این روش تخمین خوبی از سرعت ضربان قلب در ۱ دقیقه به شما می دهد. البته ،باید نبض را کنترل کنید تا مطمئن شوید فعالیت الکتریکی مشاهده شده بر روی مونیتور ، واقعاٌایجاد نبض می کند. ارزیابی سرعت ضربان و منظم بودن نبض یک بیمار می تواند وباید به وسیله یک EMT-B وبدون استفاده از یک مونیتور قلبی ، انجام شود. سرعت ضربان قلب را بر روی نوارهای ECG محاسبه کنید.در اغلب بالغین ، سرعت طبیعی ضربان

futbalove dresy na predaj maglie calcio online billige fotballdrakter Billiga Fotbollströjor Barn billige fodboldtrøjer basketbalové dresy tanie koszulki piłkarskie maillot de foot personnalisé fussballtrikots günstig Fotbalove Dresy