جستجوی پزشکان

مرگ پیش بینی شده

۱۳۹۷-۰۷-۰۱

مرگ پیش بینی شده

  از دیدگاه عملی ،دو نوع مرگ وجود دارد:پیش بینی شده و حاد . هریک از آنها شرایط ودشواری های خاص خود را دارند.در مورد مرگ پیش بینی شده ،برای یک عضو خانواده ،تشخیص یک بیماری انتهایی داده شده است ، وبرای شخس گزینه مرگ در خانه انتخاب شده است . از نظر تاریخی ،فرهنگ برخی کشورها ،اگر نگوییم هیچ ولی اقدامات ناچیزی برای آماده سازی اعضای خانواده وافراد مورد علاقه انجام داده است . مرگ تمیز وشسته و رفته که ما را تلویزیون دیده ایم ،مانند این که شخصی یک یا دو جمله پر معنا به زبان می آورد وسپس سرش به یک سمت می چرخد و به آرامی می میرد ، اگر نگوییم هرگز ،ولی به ندرت اتفاق می افتد. غالباٌ یک حمله تاکیکاردی بطنی یا دیگر آریتمی های قلبی باعث هیپوکسی در مغز بیمار می شود.بیمار روی زمین سقوط می کند ودر بعضی موارد که مغز اکسیژن کافی برای تأمین نیازهای م

۱۳۹۷-۰۷-۰۱

احساسات ، پزشکی ، و شما

برای بیماران و امدادگران ،بیماری ها یا اورژانس های غیر قابل انتظار ،شرایطی با آدرنالین بالا ایجاد می کند. درهیچ شرایطی ،این احساست بیشتر وقوی تر از زمانی نیست  که فردی به طور ناگهانی قلبی سقوط می کند. اگر دیگران حاضر وشاهد این سقوط باشند،صرف نظر از این که اعضای خانواده ،دوستان یا تنها تماشاگر باشند،تجربه مشاهده مرگ یک انسان ،سخت وفشار آور است.وقتی این اتفاق می افتد،امدادگران   EMS ،با یکی از ترسناک ترین ودشوار ترین جنبه های شغل خود روبرو می شوند:باز گرداندن یک بیمار مرده به زندگی در پیش چشم خانواده ودوستان د.در امدادگران درهمانند اعضای خانواده ،احساسات وهیجانات تحریک می شوند. EMS نیازمند آن است که آرام ،آسوده خاطر ومتمرکز باقی بماند تا بتواند بهترین مراقبت ممکن را ارائه کند.EMT-Bهمچنین ب

۱۳۹۷-۰۷-۰۱

نحوه مراقبت از خود این فصل میزان بالای تنش وخستگی در بین کاکنان EMS را نشان می دهد و اطلاعاتی در اختیار شما می گذارد تا تشخیص دهید چه زمانی تنش و استرس بر شما یا اعضای گروه  EMS تأثیر می گذارد .فهرست های مفیدی از نشانه های پاسخ های کوتاه مدت وطولانی مدت به استرس وجود دارد،بنابراین شما می توانید دریا بید چه زمانی خودتان یا عضو گروهتان ممکن است به حمایت یا کمک پزشکی نیاز داشته باشید. همانطور که هیچ دردی در قفسه سینه در بیمارانتان نباید از نظر دور بماند ،نشانه های استرس هم باید تشخیص داده شده واقدام مقتضی درباره آنها انجام شود تا شغل یا حتی زندگی یک عضو گروه یا خودتان حفظ شود. در مدت زمان کوتاهی که  EMS به وجود آمده است ،گام های بلندی در جهت پیشرفت مراقبت های بیماران برداشته شده است . به هر حال ،با نگاه به گذشته به نظر می رسد که پیشرفت های زیادصورت گرفته ،با صرف هزینه ای

۱۳۹۷-۰۶-۱۷

زبان دارو شناسی داروشناسی یک شاخه تخصصی پزشکی است . برخی واژه ها وعبارات مهم که شما باید با آنها آشنا باشید شامل این موارد است:

  • موارد مصرف – دلیل یا دلایلی که به خاطر آنها یک داروی خاص برای یک بیمار تجویز می شود.
  • موارد منع مصرف – دلیل یا دلایلی که به خاطر آنها یک داروی خاص نباید برای یک بیمار تجویز شود.
  •  اثرات درمانی – اثرات مثبت یا دلخواهی که که انتظار می رود با تجویز دارو،بروز کند.
  •  عوارض جانبی – اثرات قابل انتظار وپیش بینی یک دارو که جزء اثرات درمانی نیستند.
  •  دوزاژ- مقداری از دارو که برای تولید اثر درمانی دلخواه مورد نیاز است .دوزاژ غالباٌ بر حسب گرم یا کسری از گرم بیان می شود( مثلاٌ گرم ، میلی گرم یا میکروگرم ) چون این عدد وزن حقیقی دارو را نشان می دهد.برای هر دارو،یک مقدار کلی مجاز دارو و

۱۳۹۷-۰۶-۱۰

ایمنی در زمان دفیبر یلاسیون یکی از مقدس ترین قوانین دفیبریلاسیون این است که شخصی که دکمه را فشار می دهد.در نهایت مسئول عملکرد دفیبریلاتور است .عملکرد ایمن در برگیرنده سه جزء مجزا و در عین حال وابسته به یکدیگر می باشد.اولاٌ ، باید تایید شودکه بیمار بدون نبض ،بدون تنفس ودر حالت ایست قلبی است.دوماٌاپراتور باید مطمئن شود که هیچ تماسی با بیمار ندارد.سوماٌ باید مطمئن شودکه سایر اعضای تیم نجات نیز هیچ تماسی با بیمار ندارند . این مرحله سوم اغلب مشکل ترین مرحله است.چنانچه فردی در حال انتوبه کردن بیمار بوده یا مشغول رگ گیری از وی باشد،ممکن است چنان سرگرم انجام وظیفه شود که فرمان «عقب بایستید » را نشنود. لذا باید همه اعضای تیم را به صورت گفتاری ودیداری قبل از شوک دادن از تماس با بیمار منع کرد. دفیبریلاتورهای قلبی اتوماتیک قابل کاشت  دفیبریلاتورهای قلبی اتومات

۱۳۹۷-۰۶-۱۰

انواع دفیبریلاتور ها دفیبریلاتور ها به دو حالت دستی واتوماتیک تقسیم می شوند. مراحلی که توسط اپراتور باید انجام شوددر مورد هر کدام از انواع دفیبریلاتور متفاوت است. دفیبریلاتورهای دستی  در اغلب سیستم های EMT-B ،EMS ها برای انجام دفیبریلاسیون دستی احضار نمی شوند. هر چند ،همانند سایر روش های ACLS ،ممکن است شما برای کمک به سایر پرسنل برای انجام این مهارت ،دعوت شوید . در دفیبریلاتور دستی ، counter  char&e الکتریکی به وسیله گذاشتن صحیح صفحات کوچک بر روی بدن بیمار ونگه داشتن آنها برای دفیبریلاسیون ، به کار می رود.در این وضعیت ،فردی که دفیبر یلاسیون را انجام می دهد، در محل انتقال شوک ،در تماس مستقیم با دستگاه بوده وصفحات کوچک را در طول دفیبریلاسیون نگه می دارد. راه دیگر برای دفیبریلاسیون دستی به کارگیری counterchar&e از طریق صفات کوچک مونیتوراست که از قبل بر ر

۱۳۹۷-۰۶-۰۸

فعالیت الکتریکی بدون نبض گاهی اوقات بیمار ریتم قلبی دارد که تولید ECG می کند ولی در ارتباط با آن نبضی ایجاد نمی کند. از نظر تئوری ،تقریباٌهر ریتم قلبی می تواند یک فعالیت الکتریکی بدون نبض (PEA ) باشد ،به همین دلیل بسیار مهم است که که مطمئن شوید بیمارتان نبض دارد حتی زمانی که وجود ECG فعالیت الکتریکی را نشان می دهد. درهر حال، در بسیاری موارد،ریتمی که منجر به PEA  می شودآهسته است ویک کمپلکس QRS پهن دارد. PEA علامتی است که ممکن است منعکس کننده آسیب جدی به قلب باشد. بعضی از علل قابل درمان برای PEA موجود است ،که خارج از بحث این کتاب می باشند. Artifact برای تولید یک ECG تمیز که به راحتی قابل خواندن باشد، جنبه های تکنیکی مختلفی از مونیتورینگ قلبی باید موجود بوده وبه درستی عمل کنند. اگر یکی از ارتفاقات زیر بیفتد ،کیفیت خطوط رسم شده ممکن است از حالت حاشیه ای تا غیر قابل

۱۳۹۷-۰۵-۲۵

هنگام رسیدن ALS چه انتظاری دارید ؟ به محض رسیدن به صحنه حادثه تیم ALS بیمار را دوباره ارزیابی خواهند کرد. یک قسمت مهم از این پروسه آن است که یک گزارش از تیم BLS گرفته شود. همواره این گزارش را تهیه کنید چرا که از قلم انداختن آن می تواند سبب مشکلات وسیع شود.مراقبت بیمار که توسط تیم BLS انجام شده است و اطلاعات افزوده توسط گزارش این تیم جنبه های مهمی در توالی مراقبت بیمار هستند وتیم مراقبت کننده بیمار را حمایت می کنند.گزارش باید خلاصه ودر ارتباط با موضوع باشد حداقل ، باید شامل شکایت اصلی بیمار باشد. هم چنین تیم  ALS باید ظاهر اولیه بیمار را بداند ،مثلاٌ بیمار روی تخت نشسته یا قفسه سینه خود را چنگ زده است . برای دریافت اطلاعات از مدل OPQRST استفاده کنید تا از ثبات درمان مطمئن شده و احتمال از قلم افتادن نکته ای مهم را کاهش دهید. ارزیابی صداهای ریوی بیمار و وضعیت پوست ، علائم حیاتی

۱۳۹۷-۰۵-۲۴

EMT-B و تیم احیای قلبی ریوی پیشرفته هدف از ACLS در دوره آموزشی EMT-B ها این است که از شما ، به عنوان یک EMT-B در حال آموزش ، یک عضو با ارزش در تیم خدمات پزشکی اورژانسی (EMS ) بسازد . این دوره بر پایه ساختار تعلیم وتربیت اولیه شما بنا نهاده شده است که به وسیله مطرح ساختن یا گسترش دادن دانش فعلی شما انجام می شود واین دانش در ارتباط با نکات اساسی فارما کولوژی قلبی ، الکترو فیزیو لوژی قلبی و تفسیر ECG ، لوله گذاری داخل تراشه و دفیبر یلاسیون / کاردیوورسیون می باشد . شما خواهد آموخت که چگونه در مراقبت از بیمار در زمینه نکات ذکر شده در بالا ، شرکت کنید .در حالی که تکمیل این دوره شما را در انجام  احیای قلبی ریوی پیشرفته (ACLS ) در محل حادثه تایید نمی کند ، شمایک عضو آگاه تر در هر تیم EMS خواهید شد و قادر هستید که مراقبت های پیشرفته تر به بیماران ارائه کنید . شما قدر وبهای اصول وتمرین

۱۳۹۷-۰۵-۱۹

درمان بی  اختیاری اداری ناشی ازفشار    درمانهای متعددی برای مداوای بی اختیاری ناشی از فشار وجود دارد که محدوده ای از فیزیو تراپی ودارو درمانی تادرمان بوسیله عمل جراحی رادربرمی گیرند. برای انتخاب بهترین راه ، زمان ایجاد بیماری ،علت ایجاد ان، نیازها وتمایلات بیمار توسط پزشک بررسی می شود. بعنوان مثال ممکن است فرد بخواهد نشت ادرار را کاهش دهد وبه صورتی مشکل را حل که آسیب کمی به زندگیش برسد اما نمی خواهد جراحی کند ، حتی اگر این روش باعث بهبود کامل او شود. درمانهای بدون جراحی

  • فیزیوتراپی :فیزیوتراپی برای همه زنان قابل دسترسی می باشد . آن نوع فیزیوتراپی که عموماً در بی اختیاری مورد استفاده قرار می گیرد ورزش کف لگن نامیده می شود. این ورزش شامل یک سری از ورزشهای انقباض عضله کف لگن است که با انجام مرتب آنها می توان قدرت عضلات در نگهداری مثانه وپیشابراه ر

futbalove dresy na predaj maglie calcio online billige fotballdrakter Billiga Fotbollströjor Barn billige fodboldtrøjer basketbalové dresy tanie koszulki piłkarskie maillot de foot personnalisé fussballtrikots günstig Fotbalove Dresy
تماس با ما

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. رد کردن