جستجوی پزشکان

سنکوپ ناشی از گرما (Heat syncope )

۱۳۹۷-۰۴-۲۶

سنکوپ ناشی از گرما (Heat syncope ) .سنکوپ ناشی از گرما در نتیجه کاهش حجم ، گشادی عروق محیطی وکاهش تون وازوموتور به وقوع می پیوندد.این حالت اغلب در افراد مسن وکسانی که به خوبی با آب وهوای گرم خو نگرفته اند، اتفاق  می افتد. .تغییر وضعیتی ( Postural ) علایم حیاتی ، هنگام ورود بیمار به اورژنس ،در اثبات بیماری ، کمک کننده نیست . .بیمارباید از نظر هر گونه ترومای ناشی از سقوط مورد بررسی قرار گیرد . .علل بالقوه جدی سنکوپ (مانند قلبی – عروقی ، نورولوژیک ، عفونی ، اندوکرین و اختالات الکترولیتی ) به ویژه در افراد مسن باید مورد بررسی قرار گیرد. .درمان سنکوپ ناشی از گرما شامل استراحت ومایع درمانی خوراکی یا وریدی است. گرفتگی های عضلانی ناشی از گرما (Heat  cramps )  .کرامپ ناشی از گرما با اسپاسم های دردناک عضلانی به ویژه در ساق ها ، ران وشانه ها مشخص م

۱۳۹۷-۰۴-۲۵

گرما زدگی در بیماری خطر مرگ در اثر گرما در کودکان و سالمندان بیشتر است. افرادی که بیماری زمینه ای دارند وبیمارانی که دارو هایی مصرف می کنند که روی تنظیم دمای بدن اثر دارند، در معرض خطر بیشتر ی هستند. .سالانه ۴۰۰ مرگ در اثر گرمازدگی در ایالات متحده گزارش می شود. بیماری های وابسته به گرما ومرگ های ناشی از آن قابل پیشگیری بوده ودر ارتباط نزدیکی با دمای بالای محیط و امواج گرمایی شهری است، که بنا به تعریف عبارتست از اینکه سه روز یا بیشتر به طور متوالی دمای هوا بیشتر از ۳۲/۲ درجه سلسیوس باشد. پاتوفیزیولوژی  .تولید گرمای بدن توسط متابولیسم وتحت تاٌثیر گرمای محیط به گونه ای است که گرمای اضافی دفع شده ودمای بدن در حدود ۳۷ درجه سلسیوس حفظ می شود. .دفع گرمای بدن از طریق تشعشع ، همرفتی ،تبخیر و انتقال صورت می گیرد. .با وجودی که تشعشع (radiation )مکانیسم اولیه وشایع برای از دس

۱۳۹۷-۰۳-۱۶

اندوکاردیت عفونی ۰توزیع اندوکاردیت عفونی به دلیل کاهش روماتیسم قلبی ،افزایش اختلالات دژنراتیو دریچه ای ناشی از سن وافزایش استفاده از روش های درمانی تهاجمی تغییر کرده است . ۰ در اغلب مواقع درگیری دریچه آئورت با استافیلو کوک اورئوس (شایع ترین عامل ) دیده می شود. ۰۵۹ تا ۷۰ درصد موارد اندوکاردیت عفونی در دریچه های طبیعی (Native ) قلب رخ می دهند.اندوکاردیت در معتادان تزریقی ۱۱تا ۱۶ درصد موارد ودر ۱۴ تا۳۰ درصد بیماران دارای دریچه های مصنوعی قلب دیده می شود. پاتو فیزیولوژی ۰ اندوتلیوم طبیعی قلب نسبت به عفونت یا تشکیل لخته مقاوم است مگر آن که در اثر جریان تو ربولانت خون یا موارد با فشار بالا مانند نقایص مادرزدی یا اکتسابی قلب یا امبولی های متعدد ناشی ازتزریق وریدی مواد ،دچار آسیب شده باشد. ۰درمحل اندو تلیوم آسیب دیده رسوب فیبرین پلاکت ایجادمی شود و وژتاسیون استریل شک م

۱۳۹۷-۰۳-۱۵

تشخیص در سنگ ادراری ۰ درنمامی بیماران مشکوک به سنگ ادراری باید آزمایش U/Aانجام شود . در ۱۱تا ۱۴ درصد موارد خون در ادراری دیدیه نمی شود،به علاوه ۲۰ تا۳۰ درصد از اطفال ممکن است هماتوری بدون درد داشته باشند.وجود پیوری بیانگر نیاز به بررسی کام جهت اثبات یا رد عفونت است . ۰ رادیوگرافی KUB مهترین وسیله در رد نموده سایر پاتولوژی هاست ۰پیلوگرافی وریدی (IVP ) علاوه بر انا تومی کلیه ها،وضعیت عمکرد آن ها ودرجه انسداد را مشخص می کند .اولین وقابل اعتمادترین مشخصه دال بر انسداد،تاخیر در بروز فاز نفروگرام می باشد. ۰سایر علایم کمک کننده در IVP شامل اتساع لگنچه کیه ،پیچ خوردگی کالیس ،نشت ماده حاجب ،هیدرونفروز وظاهر شدن تمامی حالب است . ۰حساسیت روش IVP بین ۶۴ تا ۹۰ درصد است و ویژگی آن ۹۴ تا ۱۰۰درصد دارد .منفی کاذب در IVP مورد ناشایعی است وماحصل سنگ های غیر حاجبی است که موجب انسد

۱۳۹۷-۰۳-۱۳

عوارض همودیالیز   ۰ شایع ترین عارضه همودیالیز( HD) افت فشار خون است . ۰ اولترافیلتر اسیون بیش از حد در نتیجه تخمین پایین حجم در گردش ایده آل بیمار (وزن خشک )، شایع ترین علت افت فشار در حین دیالیز می باشد. ۰ عملکرد جبرانی قلب برای از دست دادن مایع ممکن است خود را با اختلال عملکرد دیا ستولیک که دربیماران ESRD   شایع است ،نشان دهد. ۰ دیگر علل افت فشار در حین دیالیز شامل اختلالات قلبی ناشی از ایسکمی ،آریتمی وتامپوناد قلبی ،اختلالات تون عروقی ثانویه به سپسیس ، تولید بیش از حد اکسید نیتریک ، مصرف دارو ها ی ضد فشار خون و کاهش حجم ناشی از استفراغ، اسهال و خونریزی گوارشی یا نشت خون از فیلتر هاست . عوارض راه های عروقی ۰ عوارض راه های عروقی ( vasculaI   access)   به تعداد روز های بستری در بیمارستان بستگی دارد. ۰ شایع  ترین عارضه ، ترومبوز ویا تنگی عروق است که خود را با فقدا ن

۱۳۹۷-۰۳-۱۲

اورژانس های نارسایی کلیه وبیماران دیالیزی   ۰ بیماران End  sta&e  کلیوی ( ESRD )  ممکن است از عوارض متعدد بیماری خود ودرمان آن رنج ببرند. ۰ ESRD در درجه اول بیماری سالمنداندر سنین بالای ۶۵ سال است . ۰ شایع ترین بیماری عامل ESRD   ،دیابت شیرین است که مسبب حدود ۴۲ درصد موارداست .پس از آن فشار خون ۲۵/۹ در صد،گلومرولونفریت ۹ درصد و بیماری های کیستیک کلیه ۲/۳ درصد عوامل را تشکیل می دهند. ۰ علل قلبی تقریبا ۵۰ درصد علت مرگ در  ESRD    است.عوامل عفونی حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد موارد مرگ را تشکیل می دهند. پاتوفیزیولوژی  ۰ عوارض نارسایی کلیوی با سه مکانیسم به شرح زیر اتفاق می افتد: ۱- نارسایی در دفع (به طور مثال بیش از ۷۰ ماده شیمیایی شناخته شده در نارسایی کلیه در بدن تجمع  پیدا می کنند وقابل توجه ترین آنان اوره می باشد.) ۲- نارسایی  بیوسنتتیک (به طور مثال فقدان هورمون های کلیوی ،وی

۱۳۹۷-۰۳-۰۳

  ویژگی های بالینی در فشار خون   ۰ نکات مهم درشرح حال عبارتند از :سابقه قلبی   HTN ،عدم تحمل داروها ی ضد فشار خون ،سابقه مصرف داروهایی مانند داروهای بدون نسخه ورژیم غذایی (به خصوص فراورده های حاوی سدیم یا تیرامین ). ۰ هر سابقه قلبی مبنی بربیماری قلبی –عروقی ،مغزی یا کلیوی ،دیابت ،هایپرلیپیدمی ،بیماری ریوی انسدادی مزمن (      COPD)،آسم ،سابقه خانوادگی  HTN  ویا بیماری قلبی ناشی از پره ماچوریتی باید رد شود . ۰ علل تسریع کننده مثل حاملگی ،استفاده از داروهای غیرمجاز (مثل کوکائین ومت آمفتامین )واستفاده از مهار کننده های مونوآمین اکسیداز یا ضد احتقان ها باید مد نظر قرار گیرند. ۰ از بیماران باید در مورد نشانه های دستگاه عصبی مرکزی (سردرد ،تغییرات بینایی،کانفیوژن ،پارزی،تشنج )نشانه های قلبی عروقی (دردقفسه سینه ،تنگی نفس ،تپش قلب ،ادم پاها ،درد با خصوصیت پارگی با انت

۱۳۹۷-۰۲-۲۵

شوک کاردیوژنیک ۰ در این حالت علیرغم حجم در گردش طبیعی یا حتی بالا ،برون ده قلب به علت اختلال عملکرد عضله قلب ،افت می کند. ۰ این بیماران دچار افت شدید فشار خون (فشار سیستولی کمتر از ۹۰ ) وافزایش فشار شریان ریوی (بالای ۱۸ میلی متر جیوه ) خواهند بود. ۰ علل شوک قلبی عبارتنداز : ۰ انفارکتوس حاد،دپرسیون شدید عضله قلبی دراثر سپسیس ،سموم تروما یا میوکاردیت وانسداد مکانیکی خروجی قلب مثلاً در اثر میکسوم دهلیزی. تظاهرات بالینی شوک کاردیوژنیک ۰ تنگی نفس ،درد سینه ،افت هوشیاری ،تاکیکاردی وتاکی پنه ،تعریق ،سردی ورنگ پریدگی اندام ها از جمله علایم بالینی شوک کاردیوژنیک هستند. تشخیص علل قلبی در شوک ۰ برای رسیدن به تشخیص از ابزارهای زیر سود ببرید . ۰ الکترو کاردیو گرافی ،گرافی سینه ،مارکرهای قلبی واندازه گیری سطح سرمی برخی داروها (مانند اتانول ،دیگوکسین ) که البته براساس شرح حال انتخاب

futbalove dresy na predaj maglie calcio online billige fotballdrakter Billiga Fotbollströjor Barn billige fodboldtrøjer basketbalové dresy tanie koszulki piłkarskie maillot de foot personnalisé fussballtrikots günstig Fotbalove Dresy