جستجوی پزشکان

گرفتن رضایت برای درمان

۱۳۹۷-۰۷-۰۱

گرفتن رضایت برای درمان از یک منطر قانونی واخلاقی ،بیماران حق دارند درباره مراقبت های پزشکی که به آنها ارائه می شود،تصمیم بگیرند.با این که ممکن است یک بیمار همانند شما یا من تصمیم نگیرد،ولی حق دارد تا خود تصمیم بگیرد. در برخی مواردممکن است این تصمیم «بد » باشد،ولی محاکم از مدت ها قبل ،با به رسمیت شناختن استقلال بیماران ،به آسانی حق تصمیم گیری را به آنها داده اند،صرف نظر از این که تصمیمشان خوب یا بد باشد. هر گاه ممکن باشد،مراقبت های پزشکی باید تنها بعد از این که بیمار رضایت داده باشد،انجام شوند.رضایت با اطلاع قلبی ،مطلوب ترین شیوه ای است که تصمیم گیری باید براساس آن انجام شود.«با اطلاع قلبی »یعنی بیمار از شرایط جاری پزشکی وانتخاب های درمانی درک خوبی دارد.« رضایت» نشانه دادن اجازه ای است که براساس آن ، مداخلات پزشکی انجام می شوند. بدین ترتیب ،رضایت با

۱۳۹۷-۰۶-۲۱

درمان داخل وریدی در به کار گیری درمان داخل وریدی (IV ) ،کار گروهی بین BLS و کارکنان ALS ،ضروری است . با توجه به حساسیت مسأله زمان در فراخوان های قلبی ،نقش شما در کمک به بیمار برای دریافت درمان IV با سرعت و آرامش هر چه بیشتر ،می تواند در تبدیل فراخوان به یک موفقیت ،نقش ایفا کند. اکنون که شما داروهای قلبی مختلف را فرا گرفته اید، مراحل آماده سازی بیمار برای درمان IV را خواهید آموخت . انتخاب یک محلول IV  در وضعیت پیش از بیمارستان ،محلول IV انتخابی معمولاٌ محدود به کریستالوئیدهای ایزوتونیک نرمال سالین ومحلول رینگرلاکتات است .( ۵%  دکستروز در آب ) هم ممکن است تجویز شود ،ولی غالباٌآن را برای تجویز دارو نگه می دارند ،چون که وجود دکستروز به طور بالقوه می تواند برسطوح آب والکترولیت در بدن تأثیر بگذارد . هرکیسه محلول IV

۱۳۹۷-۰۶-۲۱

برخورد با موقعیت های احیاء این فصل تعدادی از شایع ترین موفقیت های احیاء را که شما با آنها برخورد خواهید کرد، شامل سکته ،برق گرفتگی ، صاعقه زدگی وصحنه های تصادفات بزرگ ، ارائه می کند.شما فرا خواهید گرفت که چگونه یک بیمار دچار سکته مغزی را با استفاده از دو معیار مختلف ، معیار کومای گلاسکو و معیار سکته مغزی سینسیناتی ، ارزیابی کنید . اورژانس های قلبی مربوط به دارو شرح داده می شوند واثرات ناشی از مصرف دوز های بیش از حد داروهای قانونی وغیر قانونی ، توضیح داده می شوند.اگر نگوییم هیچ ولی تعداد کمی از فراخوان های پیش از بیمارستان ، به طور %۱۰۰ از تظاهرات بالینی ذکر شده در متون درسی تبعیت می کنند. این فصل تعدادی از موفقیت های احیاء را که EMT-B ها ممکن است با آنها برخورد کنند، به همراه توصیه هایی مبنی بر این که چگونه انها می توانندبهترین همکاری را در راستای تلاش های

۱۳۹۷-۰۶-۲۱

عوامل خطر برای سکته مغزی مؤثر ترین و کم هزینه ترین رویکرد به سکته مغزی ، پیشگیری است تا این که برای اصلاح یا بهبود آسیب ناشی از یک سکته ، اقدام شود. یا این که برخی سکته های مغزی بدون علامت یا هشدار رخ می دهند، این مسأله معمولاٌ یک استثناست نه یک قاعده . عوامل پیش بینی کننده یا به عبارت بهتر عوامل خطر برای سکته مغزی براساس قابل کنترل بودن یا نبودن دسته بندی می شوند. مواردی که به عنوان قابل کنترل دسته بندی می شوند، باید در حد امکان حذب یا درمان شوند، ولی ژنتیک هم تا حدی در این نوع عوامل خطر ایفای نقش می کند. در سوی دیگر ،هیچ اقدامی برای کاهش عوامل خطر غیر قابل کنترل ، انجام پذیر نیست . حوادثی که به یک سکته مغزی منتهی می شود بیشتر سکته های مغزی بدون هشدار رخ نمی دهند. پیش از وقوع آنها یک سری حملات ایسکمیک گذرا (TIAS) اتفاق می افتند. TIA یک نقص نور

۱۳۹۷-۰۶-۲۰

.پروکائین آمید پروکائین آمید در عملکردش با لیدوکائین قابل مقایسه است ودر شرایط مشابهی بکار می رود با این حال ،برخلاف لیدوکائین ، پروکائین آمید باید به آهستگی تجویز شودبا توجه به فوریت بسیاری از اورژانسهای قلبی ، دارویی که تجویزش ۴تا ۵ دقیقه وقت می برد، یک انتخاب اول دارویی نیست . توقع داشته باشید که پروکائین آمید عمدتاٌ برای بیمارانی که در VF   یا VT  بدون نبض هستند بکار رود .وقتی این داروبه بیماری داده می شود که نبض دارد، پروکائین آمید یک اثر گشادکنندگی عروقی بالقوه علاوه بر کاهش قدرت انقباضات قلب دارد، بنابراین افت فشار خون ، شایعترین عارضه جانبی است. این مساله مونیتورینگ دقیق فشار خون را ایجاب می کند،EMT-B ها می توانند در این مورد کمک کنند. نکته آخر اینکه ، پروکائین آمید هدایت الکتریکی در قلب را نیز کند می کند. آمیودارون این د

۱۳۹۷-۰۶-۱۷

زبان دارو شناسی داروشناسی یک شاخه تخصصی پزشکی است . برخی واژه ها وعبارات مهم که شما باید با آنها آشنا باشید شامل این موارد است:

  • موارد مصرف – دلیل یا دلایلی که به خاطر آنها یک داروی خاص برای یک بیمار تجویز می شود.
  • موارد منع مصرف – دلیل یا دلایلی که به خاطر آنها یک داروی خاص نباید برای یک بیمار تجویز شود.
  •  اثرات درمانی – اثرات مثبت یا دلخواهی که که انتظار می رود با تجویز دارو،بروز کند.
  •  عوارض جانبی – اثرات قابل انتظار وپیش بینی یک دارو که جزء اثرات درمانی نیستند.
  •  دوزاژ- مقداری از دارو که برای تولید اثر درمانی دلخواه مورد نیاز است .دوزاژ غالباٌ بر حسب گرم یا کسری از گرم بیان می شود( مثلاٌ گرم ، میلی گرم یا میکروگرم ) چون این عدد وزن حقیقی دارو را نشان می دهد.برای هر دارو،یک مقدار کلی مجاز دارو و

۱۳۹۷-۰۶-۱۷

اصول دارو شناسی قلبی   داروشناسی یک شاخه تخصصی پزشکی است . برخی واژه ها وعبارات مهم که شما باید با آنها آشنا باشید شامل این موارد است: ۰ موارد مصرف – دلیل یا دلایلی که به خاطر آنها یک داروی خاص برای یک بیمار تجویز می شود. ۰ موارد منع مصرف – دلیل یا دلایلی که به خاطر آنها یک داروی خاص نباید برای یک بیمار تجویز شود. ۰ اثرات درمانی – اثرات مثبت یا دلخواهی که که انتظار می رود با تجویز دارو،بروز کند. ۰ عوارض جانبی – اثرات قابل انتظار وپیش بینی یک دارو که جزء اثرات درمانی نیستند. ۰ دوزاژ- مقداری از دارو که برای تولید اثر درمانی دلخواه مورد نیاز است .دوزاژ غالباٌ بر حسب گرم یا کسری از گرم بیان می شود( مثلاٌ گرم ، میلی گرم یا میکروگرم ) چون این عدد وزن حقیقی دارو را نشان می دهد.برای هر دارو،یک مقدار کلی مجاز دارو وجود دارد که می تواند در یک محدوده زمانی مشخص به بیمار داده شود

۱۳۹۷-۰۶-۱۰

انواع دفیبریلاتور ها دفیبریلاتور ها به دو حالت دستی واتوماتیک تقسیم می شوند. مراحلی که توسط اپراتور باید انجام شوددر مورد هر کدام از انواع دفیبریلاتور متفاوت است. دفیبریلاتورهای دستی  در اغلب سیستم های EMT-B ،EMS ها برای انجام دفیبریلاسیون دستی احضار نمی شوند. هر چند ،همانند سایر روش های ACLS ،ممکن است شما برای کمک به سایر پرسنل برای انجام این مهارت ،دعوت شوید . در دفیبریلاتور دستی ، counter  char&e الکتریکی به وسیله گذاشتن صحیح صفحات کوچک بر روی بدن بیمار ونگه داشتن آنها برای دفیبریلاسیون ، به کار می رود.در این وضعیت ،فردی که دفیبر یلاسیون را انجام می دهد، در محل انتقال شوک ،در تماس مستقیم با دستگاه بوده وصفحات کوچک را در طول دفیبریلاسیون نگه می دارد. راه دیگر برای دفیبریلاسیون دستی به کارگیری counterchar&e از طریق صفات کوچک مونیتوراست که از قبل بر ر

۱۳۹۷-۰۶-۰۵

مرحله ۱ از تجزیه و تحلیل ریتم  بلند ترین نقطه در یک ECG طبیعی ، نوک کمپلکس QRS (موج R ) می باشد. این قسمت نمایانگر دپولاریزاسیون الکتریکی بطن ها ست که یزرگ ترین و بیشترین قسمت عضلانی قلب است، وبه نطر می رسدکه باید بزرگ ترین نمایش الکتریکی بر روی ECG باشد. سریع ترین و ساده ترین راه برای اندازه گیری سرعت ضربان قلب آن است که تعداد امواج R را بر روی یک قطعه ۶ ثانیه ای از نوار شمرده وآن را در عدد ۱۰ ضرب کنید . این روش تخمین خوبی از سرعت ضربان قلب در ۱ دقیقه به شما می دهد. البته ،باید نبض را کنترل کنید تا مطمئن شوید فعالیت الکتریکی مشاهده شده بر روی مونیتور ، واقعاٌایجاد نبض می کند. ارزیابی سرعت ضربان و منظم بودن نبض یک بیمار می تواند وباید به وسیله یک EMT-B وبدون استفاده از یک مونیتور قلبی ، انجام شود. سرعت ضربان قلب را بر روی نوارهای ECG محاسبه کنید.در اغلب بالغین ، سرعت طبیعی ضربان

۱۳۹۷-۰۶-۰۳

انتوبه کردن بیمار هنگامی که به بیمار اکسیژن داده شد وتمام  وسایل مهیا گشت ،زمان آن است که انتوباسیون را شروع کنید. در اغلب موارد ، EMT-B  ونتیله کردن را به وسیله BVM ادامه می دهد تا زمانی که فرد انتوباتور علامت دهد که ونتیلاسیون را متوقف کنید. درآن زمان ، لوله هوایی اوروفارنژیال را خارج کنیدسربیمار را به آرامی بلند کرده ودر وضعیت «&snffin » قرار دهید یعنی گردن را خم کنید وسررا کمی بلند کنید . یک حوله کوچک تا شده یا لوله شده را می توان در زیر سر بیمار قرار داد تا وضعیت دلخواه به دست آید. هدف از این نوع وضعیت دادن آن است که زاویه نزدیک به ۹۰ درجه دهان ، حلق وتراشه را تنظیم کنید تادید بهتری از تارهای صوتی داشته باشید. بیمارانی که در اتاق عمل انتوبه می شوند دارو دریافت کرده اند ، معده هایشان خالی است واز نظر آناتومیکی ، خشک هستند. هیچ کدام از این تسهیلات بیمارستانی به هنگام

futbalove dresy na predaj maglie calcio online billige fotballdrakter Billiga Fotbollströjor Barn billige fodboldtrøjer basketbalové dresy tanie koszulki piłkarskie maillot de foot personnalisé fussballtrikots günstig Fotbalove Dresy
تماس با ما

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. رد کردن