جستجوی پزشکان

سنکوپ

۱۳۹۷-۰۳-۰۱

سنکوپ ۰ شیوه سنکوب در سالمندان بیشتراست وسالانه ۳ درصد مرجعات به اورژانس را تشکیل می دهد. ۰ در حدود ۵۰ درصد بیماران هرگز علت قطعی بیماری کشف نمی شود. ۰ پاتولوژی اصلی در همه انواع سنکوب ،عدم کفایت گردش خون در رساندن مواد غذایی  واکسیژن به سیستم فعال کننده مشبک صعودی در ساقه مغز است که موجب از دست رفتن هوشیاری وتون وضعیتی بیمار می شود. ۰ در پاسخ به افت برون ده قلبی وکاهش تحویل اکسیژن ومواد غذایی به ساقه مغز، تغییر وضعیت بیمار ( سقوط) وخود تنظیمی مراکز خود کار موجب برقراری مجدد جریان خون مغز وبازگشت خود بخودی هوشیاری می شود. ۰ شایع ترین علل سنکوپ عبارتند از:رفلکس وازوواگال،دیس ریتمی ها ی قلبی وافت وضعیتی فشار خون . ۰ در بیمارانی که مبتلا به سنکوپ رفلکسی هستند (  Ieflex  –   mediated  )به دنبال یک تحریک ،پاسخ نامتناسب سیستم اتونوم،موجب افزایش تون واگ می شود که هایپو تانسیو

۱۳۹۷-۰۲-۲۹

اقدامات اورژانس درآمبولی ریه ۰ بلافاصله برای بیمار اکسیژن تجویز نمایید. راه وریدی مناسب برقرار کنید وبرای وی مانیتور ینگ قلبی وپالس اکسی متری انجام دهید. ۰ در صورت شک بالینی قوی ،از ابتدا تا انجام روش های تشخیصی مناسب ،درمان ضد ترو مبین را آغاز کنید ولی درموارد با احتمال بالینی متوسط یا خفیف پس از بررسی های لازم ،درمان را آغاز نمایید . ۰درمان با هپارین ( uFH) وریدی با دوز ۸۰ واحد به ازای هر کیلو گرم وزن به صورت بولوس آغاز وسپس با انفوزیون وریدی ۱۸ واحد به ازای هرکیلو گرم وزن بدن در هر ساعت ادامه می یابد .هدف ،رساندن PTT بیمار به حدود ۶۰ تا ۸۰ ثانیه (۱/۵ تا ۲/۵ برابر طبیعی ) است . ۰ به عنوان جایگزین می توان ازMWH (انوکساپارین زیر جلدی ۱/۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن روزانه یا یک میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن دو بار درروز )استفاده کرد . ۰ بافاصله اندکی از شروع درمان با ه

۱۳۹۷-۰۲-۲۶

کنترل درد دراورژانس ۰ درد،پاسخ فیزیولوژیک بدن به محرک های آزار دهنده است.احساس درد با عوامل مختلفی چون سن ،شرایط بالینی ،فرهنگ ،ترس واضطراب تحت تأثیر قرار می گیرد. ۰ انتقال درد به دو روش سوماتیک واز طریق رسپتورهای محیطی با هدایت از ریشه های پشتی نخاع و احشایی توسط سیستم اتونوم به مراکز مسئول درد در مغزصورت می گیرد. ۰ ارزیابی درد باید به روش های مختلف به منظور ثبت مدت ،محل ،کیفیت ،شدت وعوامل تشدید کننده وتسکین دهنده صورت گیرد. ۰ روش های مختلفی برای تعیین شدت درد در بخش های اورژانس به کار می ربی ود. ۰ روش های آنالوگ ،عددی و…که خصوصاً در ارزیابی درد در کودکان بسیار مفیدند. روش های کنترل درد ۱- روش های فیزیکی (کمپرس گرم یا سرد ، بی حرکت سازی وبالا نگه داشتن عضو ) ۲- روش های شناختی ورفتاری ۳- استفاده از داروها وبیحس کننده های منطقه ای وموضعی ۰ داروهای ضد درد به چند دسته تقسیم

۱۳۹۷-۰۲-۲۵

شوک کاردیوژنیک ۰ در این حالت علیرغم حجم در گردش طبیعی یا حتی بالا ،برون ده قلب به علت اختلال عملکرد عضله قلب ،افت می کند. ۰ این بیماران دچار افت شدید فشار خون (فشار سیستولی کمتر از ۹۰ ) وافزایش فشار شریان ریوی (بالای ۱۸ میلی متر جیوه ) خواهند بود. ۰ علل شوک قلبی عبارتنداز : ۰ انفارکتوس حاد،دپرسیون شدید عضله قلبی دراثر سپسیس ،سموم تروما یا میوکاردیت وانسداد مکانیکی خروجی قلب مثلاً در اثر میکسوم دهلیزی. تظاهرات بالینی شوک کاردیوژنیک ۰ تنگی نفس ،درد سینه ،افت هوشیاری ،تاکیکاردی وتاکی پنه ،تعریق ،سردی ورنگ پریدگی اندام ها از جمله علایم بالینی شوک کاردیوژنیک هستند. تشخیص علل قلبی در شوک ۰ برای رسیدن به تشخیص از ابزارهای زیر سود ببرید . ۰ الکترو کاردیو گرافی ،گرافی سینه ،مارکرهای قلبی واندازه گیری سطح سرمی برخی داروها (مانند اتانول ،دیگوکسین ) که البته براساس شرح حال انتخاب

۱۳۹۷-۰۲-۲۲

هایپوکلسمی (کلسیم یونیزه کمتر از دو یا کلسیم کل کمتر از ۸/۵ ۰ علل شایع هایپو کلسمی عبارتنداز :شوک،سپسیس،نارسایی کلیوی ،پانکراتیت وتزریق حجیم خون (به علت سیترات موجود در کیسه های خون )ورابدومیولیز. . سایر علل عبارتند از :کمبود ویتامین D ،سوء جذب ،مصرف زیاد الکل ،مصرف دیورتیک ،هایپوپارا تیروییدی ،مصرف برخی داروها (فسفات ها ،فنی تویین ،هپارین ،تئوفیاین ،امینو گلیکوزیدها )وسندرم لیزتومور. تظاهرات بالینی هایپوکلسمی ۰ در موارد افت کلسیم یونیزه به زیر ۱/۵ میلی اکی والان در لیتر علایم زیر ایجاد خواهند شد: ضعف وخستگی ،اسپاسم وکرامت ،تتانی ،پارستیز دور دهان وانگشتان ،هایپررفلکسی ،تشنج ،نارسایی احتقانی قلب ،برادیکاردی وبرونکوسپاسم. ۰ در معاینه ممکن است علامت chvosteks (انقباض گوشه دهان به دنبال ضربه روی عصب هفتم در محل زیگوما )یا علامت tIousseaus (که قابل اعتمادتر است وعبارتست از اسپ

۱۳۹۷-۰۲-۱۹

درمان هایپوناترمی ها یپوو لمیک : ۰ علت این اختلال می تواند خارج کلیوی (سدیم ادرار کمتر از ۲۰ میلی اکی والان در لیتر ) یا کلیوی (سدیم ادرار بیشتر از ۲۰ میلی اکی والان در لیتر ) باشد که در واقع به علت دفع همزمان آب وسدیم ایجاد شده است . خصوصاً جایگزینی حجم از دست رفته با مایعات هایپو تونیک به این اختلال دامن می زند . ۰ اصلاح اختلال فوق به کمک تجویز سالین نرمال (۹/.درصد ) انجام می شود ودر این حال باید علت زمینه ای را هم برطرف کرد. درمان هایپوناترمی یوولمیک : ۰ غلظت سدیم ادرار در این موارد اغلب بالای ۲۰ میلی اکی والان در لیتر است . ۰ مهمترین عامل این وضعیت سندرم ترشح نابجای هورمون ضد ادراری (SIADH) است که البته پس از رد سایر علل مطرح می شود . ۰ از جمله علل ایجاد کننده SIADH می توان به انواع تومورها (مغزی ،ریوی،پا نکراس ،تخمدان ،ولنفوم )، تروما،پنومونی و COPD ،مننژیت ، CVA وگیلن باره اشاره کرد .

۱۳۹۷-۰۲-۱۸

الکترولیت ها ۰نگرش به اختلالات الکترولیتی باید همه جانبه باشد. الکترولیت ها واب در فضاهای مختلف بدن بر هم اثر می گذارند. ۰ازانجایی که خطاهای ازمایشگاهی نسبتاً شایع هستند ، در صورت عدم تطابق بالینی بیمار با نتایج ازمایشگاهی، انها را مجدد تکرار کنید. ۰به عنوان یک اصل کلی درنظر داشته باشید اختلالات الکترولیتی باید با همان سرعتی تصحیح شوند که ایجاد شده اند.حتی اصلاح اهسته تر با خطرات وعوارض کمتری همراه است مگرآن که شرایط حاد وخطرناکی بیمار را تهدید کند (مانند هایپر یا هایپر کالمی ). سدیم ۰کل سدیم بدن ۴۰ تا۵۰ میلی اکی والان به ازای هر کیلو وزن بدن است که حدود ۹۸ درصد آن در مایعات خارج سلولی قرار دارد. ۰غلظت معمول آن در مایع خارج سلولی حدود ۱۴۰ میلی اکی والان در لیتر ودر مایع داخل سلولی ۱۰ تا ۱۲ میلی اکی والان درلیتر است . هایپو ناترمی (سدیم کمتر از ۱۳۵ میلی اکی والان درلیتر )

۱۳۹۷-۰۲-۱۵

برخوردبالینی با اختلالات اسید وباز ۰برای برخورد صحیح با اختلالات اسید وباز نیازمند اندازه گیری سطح سرمی الکترولیت ها (سدیم ،پتاسیم ،کلروبیکربنات) وهمچنین آنالیز گازهای خونی (PH PO PCO )هستیم . ۰برای تهیه نمونه خون جهت آنالیز گاز ها الزاماً نیاز به نمنه گیری شریانی (ABG ) نیست بلکه نمونه وریدی (VBG ) هم مناسب است .البته درمورد هایپو پرفیوژن شدید نمونه VBG کمک کننده نیست . PH زیر ۷/۳۵ به عنوان اسید وز و PH بالای ۷/۴۵ الکالوز خوانده می شود. ۱-اسیدوزمتابولیک ۰این اختلال همانطور که گفته شد به دو دسته با آنیون گپ طبیعی وبالا تقسیم می شود. ۰موارد مطرح کننده احتمال اسیدوز متابولیک در یک بیمار عبارتند از:تخلیه حجیم محتویات گوارشی (مانند استفراغ مکرر یا فیستول های روده ای -پوستی ) ،دفع بیکر بنات از کلیه ها مثل موارد مصرف داروهای مهار کننده کربنیک انهیدراز یا بیماران دچار RTA ،مصرف اسید اگزوژن

futbalove dresy na predaj maglie calcio online billige fotballdrakter Billiga Fotbollströjor Barn billige fodboldtrøjer basketbalové dresy tanie koszulki piłkarskie maillot de foot personnalisé fussballtrikots günstig Fotbalove Dresy