جستجوی پزشکان

تشخیص در سنگ ادراری

۱۳۹۷-۰۳-۱۵

تشخیص در سنگ ادراری ۰ درنمامی بیماران مشکوک به سنگ ادراری باید آزمایش U/Aانجام شود . در ۱۱تا ۱۴ درصد موارد خون در ادراری دیدیه نمی شود،به علاوه ۲۰ تا۳۰ درصد از اطفال ممکن است هماتوری بدون درد داشته باشند.وجود پیوری بیانگر نیاز به بررسی کام جهت اثبات یا رد عفونت است . ۰ رادیوگرافی KUB مهترین وسیله در رد نموده سایر پاتولوژی هاست ۰پیلوگرافی وریدی (IVP ) علاوه بر انا تومی کلیه ها،وضعیت عمکرد آن ها ودرجه انسداد را مشخص می کند .اولین وقابل اعتمادترین مشخصه دال بر انسداد،تاخیر در بروز فاز نفروگرام می باشد. ۰سایر علایم کمک کننده در IVP شامل اتساع لگنچه کیه ،پیچ خوردگی کالیس ،نشت ماده حاجب ،هیدرونفروز وظاهر شدن تمامی حالب است . ۰حساسیت روش IVP بین ۶۴ تا ۹۰ درصد است و ویژگی آن ۹۴ تا ۱۰۰درصد دارد .منفی کاذب در IVP مورد ناشایعی است وماحصل سنگ های غیر حاجبی است که موجب انسد

۱۳۹۷-۰۳-۱۲

عوارض نورولوژیک    ۰ انسفالوپاتی اورمیک خود را با نقایص شناختی ،از دست دادن حافظه ،اختلال تکلم وآستریکسیس ظاهر می سازد. علایم پیشرفته نورولوژیک در بیماران دچار اورمی شایع ترین اندیکاسیون برای شروع همودیالیز می باشند .البته ابتدا باید علل ساختمانی ،عروقی ،عفونی ،توکسیک و متابولیکی که سبب اختلال عملکرد نورولوژیک می شوند،کنار گذاشته شوند . ۰ نوروپاتی محیطی که خود را با اختلال حس درد و آرتعاش یا بی حسی (جوراب – دستکش ) بروز می دهد در بیش از ۵۰ درصد بیماران  ESRD اتفاق می افتد . ۰ اختلال اتونوم که ویژگی آن ایمپوتنسی ،سرگیجه وضعیتی ،اتساع معده ،اختلال عملکرد روده وکاهش تعریق می باشد در بیماران ESRD   شایع است .اما عامل افت فشار خون در حین دیالیز نیست. ۰ هماتوم ساب دورال در ۳/۵ درصد موارد همودیالیز دیده می شودکه به علت تروما ،درمان ضد انعقاد در حین دیالیز ئاولتر افی

۱۳۹۷-۰۳-۱۲

اورژانس های نارسایی کلیه وبیماران دیالیزی   ۰ بیماران End  sta&e  کلیوی ( ESRD )  ممکن است از عوارض متعدد بیماری خود ودرمان آن رنج ببرند. ۰ ESRD در درجه اول بیماری سالمنداندر سنین بالای ۶۵ سال است . ۰ شایع ترین بیماری عامل ESRD   ،دیابت شیرین است که مسبب حدود ۴۲ درصد موارداست .پس از آن فشار خون ۲۵/۹ در صد،گلومرولونفریت ۹ درصد و بیماری های کیستیک کلیه ۲/۳ درصد عوامل را تشکیل می دهند. ۰ علل قلبی تقریبا ۵۰ درصد علت مرگ در  ESRD    است.عوامل عفونی حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد موارد مرگ را تشکیل می دهند. پاتوفیزیولوژی  ۰ عوارض نارسایی کلیوی با سه مکانیسم به شرح زیر اتفاق می افتد: ۱- نارسایی در دفع (به طور مثال بیش از ۷۰ ماده شیمیایی شناخته شده در نارسایی کلیه در بدن تجمع  پیدا می کنند وقابل توجه ترین آنان اوره می باشد.) ۲- نارسایی  بیوسنتتیک (به طور مثال فقدان هورمون های کلیوی ،وی

۱۳۹۷-۰۳-۱۰

اقدامات اورژانس در خونریزی گوارشی   ۰ قبل از همه اقدامات ،پایدارسازی راه هوایی ،تنفس وگردش خون باید انجام شود (قانون ABC ). ۰ اکسیژن ،دسترسی حداقل به دو راه وریدی بزرگ ومانیتورینگ قلبی باید فراهم گردد. ۰ کاهش حجم باید با کریستالوئیدها ودر صورت لزوم خون اصلاح گردد. ۰ تصمیم گیری برای تزریق خون بیشتر براساس وضعیت بالینی بیمار ( عدم بهبود پرفیوژن بعد از انفوزیون ۲ لیتر کریستالوئید ) صورت می گیرد تا هماتوکریت اولیه . ۰ بدون توجه به منبع خونریزی (فوقانی یا تحتانی ) در همه بیماران دارای خونریزی قابل توجه باید لوله بینی –معده گذاسته شود.نگرانی در مورد این که ممکن است لوله NG  در بیماران دارای واریس باعث تحریک خونریزی گردد،بی مورد می باشد.برای شستشوی معده ،آب با دمای اتاق ترجیح داده می شود. ۰ در صورت در دسترس بودن آندوسکوپی ،از این وسیله به عنوان درمان انتخابی خونریزی

۱۳۹۷-۰۳-۰۹

خونریزی گوارشی ۰ بروز خونریزی های حد قسمت های فوقانی گوارش ،سالیانه ۱۰۰ مورد به ازای هر ۱۰۰/۰۰۰ نفر می باشد. ۰ بیماری زخم پپتیک ۶۰ درصد علل تمامی موارد خونریزی دستگاه گوارش فوقانی را تشکیل می دهد.علل بعدی عبارتند از:گاستریت اروزیو ،ازوفاژیت اروزیو،واریس های مری ومعده وسندرم مالوری –ویس. ۰ بروز خونریزی دستگاه گوارش تحتانی سالیانه ۲۰ مورد به ازای هر ۱۰۰/۰۰۰ نفر می باشد. ۰ شایع ترین محدوده سنی ،دهه ۴تا دهه ۷ زندگی است . ۰ شایع ترین علت خونریزی آشکار تحتانی ،خونریزی از نواحی فوقانی دستگاه گوارش است .شایع ترین علت خونریزی واقعی دستگاه گوارش تحتانی ،هموروئید است .بیماری های دیورتیکولی ،ناهنجاری های شریانی وریدی ( AVM )،بیماری های التهابی ،تومورها و پولیپ ها در درجات بعدی قرار دارند. ۰ خونریزی های گوارشی فوقانی وتحتانی هردو،در مردها وافراد مسن شایع ترند. ۰ میز

۱۳۹۷-۰۳-۰۵

تظاهرات بالیتی در هایپوکسی ۰ علایم غیر اختصاصی دارد واین علایم ،از تاکیکاردی وتاکی پنه تا تظاهرات CNS (خواب آلودگی ،تشنج وکما)متغیر است . ۰ در  ۲ PaO زیر ۲۰ میلی متر جیوه به طور متناقص کار تنفسی تضعیف می شود . ۰ دیس پنه لزوماً همراه هایپوکسی نیست .همچنین سیانوز نشانگر مناسبی برای اکسیژناسیون نیست. تشخیص هایپوکسی ۰ از پالس اکسی متری و  ABG کمک بگیرید.آزمایشات دیگر،مشابه تنگی نفس می باشد. اقدامات اورژانس در هایپوکسی ۰ هایپوکسی نیازمند حمایت فوری وتهاجمی وکشف علت سریع است ، ۲ PaO را بالاتر از ۶۰ نگه دارید.بیماران  COPD    سطوح پائین تر اکسیژن را بهتر از افراد عادی تحمل می کنند. ۰ حتماً تمام بیماران تا تثبیت وکشف علت باید بستری ومانیتورینگ شوند .برای انجام ABG  مکرر می توانید جهت بیماران مسیر شریانی تعبیه کنید. هایپر کاپنی ۰ هایپرکاپنی عبارتست ا

۱۳۹۷-۰۳-۰۵

تشخیص علت در تنگی نفس ۰ اخذ شرح حال ومعاینه دقیق اغلب به کشف علت منجر می شود. ۰ با کمک پالس اکسی متری ارزیابی فوری اکسیژناسیون میسر می شود که البته حساسیت بالایی ندارد. ۰ آنالیز گازهای شریانی ( ABG )نسبت به پالش اکسی متری حساس تر است ولی باید با توجه به وضعیت بیمار تفسیر شود. ۰ انجام گرافی قفسه سینه ، ECG ، اسپیرومتری و  CBC  کمک کننده است . ۰ سطوح افزایش یافته ی D – dimeI ویا  B)  BNP- ناتریورتیک پپتید)به کشف علت کمک می کند. ۰ تست ورزش،اکوکاردیوگرافی وهمچنین اسکن تهویه -خون رسانی وبیوپسی ریه نیز کمک کننده است اقدامات اورژانس درتنگی نفس ۰ مهمترین اقدام در برخورد با بیمار دچار تنگی نفس شناسایی احتمال نارسایی تنفسی  با ارزیابی تعداد تنفس وضربان قلب ،استریدور واستفاده از عضلات فرعی ،توانایی بیان جملات وبیقراری است . ۰ حفظ راه هوایی وحمایت از عملکرد تنفسی در اولویت قر

۱۳۹۷-۰۳-۰۴

سایر موارد فشار خون ۰ برای    HTN  غیر  emeI&ent  وغیر  UI&ent شواهدی به نفغ سودمندی کاهش حاد فشار خون در مقایسه با کنترل دراز مدت آن دیده نشده است .در مواقع این بیماران به مداخله حاد نیاز ندارند،اما باید به منظور پیگیری به موقع ارجاع شوند.در صورتی که اجبار به شروع داروی خوراکی در بخش اورژانس باشد،دارو باید براساس شرایط موجود انتخاب شود. ۰ دیورتیک ها (مثل هیدرو کلروتیازید ۲۵ میلی گرم درروز)،از جمله داروهای خط اول در افراد مسن ،بیماران دارای بیماری کلیوی و  cHF  (البته با بررسی جهت دادن پتاسیم  خوراکی )هستند. ۰ بتابلوکرها (مثل متوپرولول ۵۰ میلی گرم دو بار در روز ).داروهای خط اول برای بیماران مبتلا به آنژین یا بعد از انفارکتوس میوکارد هستند.این داروها در بیماران دارای سابقه میگرن ،فیبریلاسیون دهلیزی با پاسخ بطی تند وترمور ناشی از سن نیز مفید هستند. ۰ مه

۱۳۹۷-۰۳-۰۲

تشخیص در ادم حاد ریه ۰ تشخیص ادم حاد ریه با یافته های بالینی وگرافی قفسه سینه مطرح می شود. ۰ علاوه بر آزمایشات معمول برای این بیماران سطح خونی مارکرهای قلبی وآنالیز گازهای خون را در خواست کنید. ۰ در گرافی سینه نارسایی قلبی ممکن است پر خونی قله ریه ها (درجه ۱ )،ارتشاح ناف ریه (درجه ۲)،ادم بینا بینی وخطوط کرکی B (درجه ۳)،ادم آلوئولاردو طرفه (درجه ۴ )یعنی ادم ریه آشکاربه همراه کاردیومگالی (نسب کاردیوتوراسیک بیش از ۶/.در نمای  PA  )،وافوزیون پلورا دیده شود. ۰ تشخیص نارسایی قلب راست بالینی است ودر مواردی که علت آن نارسایی قلب چپ است سایه قلب در  CXR  بزرگتر از طبیعی دیده می شود . ۰ ECG :برای کشف علایم ایسکمی یا انفارکتوس وهمچنین مشاهده تغییرات نواری در اثر بزرگی اندازه بطن ها ودهلیزها یا اختلالات هدایتی به کار می رود. ۰ ABG :اختلال درفشار سهمی گازهای شریانی نشانه شدت بیماری اس

۱۳۹۷-۰۲-۲۹

اقدامات اورژانس درآمبولی ریه ۰ بلافاصله برای بیمار اکسیژن تجویز نمایید. راه وریدی مناسب برقرار کنید وبرای وی مانیتور ینگ قلبی وپالس اکسی متری انجام دهید. ۰ در صورت شک بالینی قوی ،از ابتدا تا انجام روش های تشخیصی مناسب ،درمان ضد ترو مبین را آغاز کنید ولی درموارد با احتمال بالینی متوسط یا خفیف پس از بررسی های لازم ،درمان را آغاز نمایید . ۰درمان با هپارین ( uFH) وریدی با دوز ۸۰ واحد به ازای هر کیلو گرم وزن به صورت بولوس آغاز وسپس با انفوزیون وریدی ۱۸ واحد به ازای هرکیلو گرم وزن بدن در هر ساعت ادامه می یابد .هدف ،رساندن PTT بیمار به حدود ۶۰ تا ۸۰ ثانیه (۱/۵ تا ۲/۵ برابر طبیعی ) است . ۰ به عنوان جایگزین می توان ازMWH (انوکساپارین زیر جلدی ۱/۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن روزانه یا یک میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن دو بار درروز )استفاده کرد . ۰ بافاصله اندکی از شروع درمان با ه

futbalove dresy na predaj maglie calcio online billige fotballdrakter Billiga Fotbollströjor Barn billige fodboldtrøjer basketbalové dresy tanie koszulki piłkarskie maillot de foot personnalisé fussballtrikots günstig Fotbalove Dresy