جستجوی پزشکان

گلومرولونفریت

۱۳۹۷-۰۵-۰۵

  گلومرولونفریت   گلومرولونقریت نوعی ناهنجاری است که در آن بسیاری از واحدهای ظریف فیلتراسیون کلیه یعنی گلومرولها ملتهب می شوند . درنتیجه کلیه ها قادر به انجام عملکردطبیعی خود که دفع آب و مواد اضافی  می باشد، نیستند .بعلاوه سلولهای خونی و مولکولهای پروتئینی که باید بطور طبیعی در خون باقی بمانند وارد ادرار می شوند. گلومرولونفریت  می تواند کوتاه مدت (حاد ) ویا پایدار (مزمن ) باشد .یک دوره بیماری همراه با شروع ناگهانی معمولاً با بهبودی کامل همراه است اما در بعضی مواردآسیب شدید می تواند دائمی باشد .بعضی مواقع ‘گلو مرولونفریت مزمن بعد از یک حمله حاد ایجاد می شود. سپس در نتیجه التهاب دائمی ، بعد از چند ماه یا چند سال ممکن است آسیب پیشرونده کلیوی ایجاد شود.اکثر افرادی که مبتلا به گلومرولونفریت شده اند هی

۱۳۹۷-۰۳-۱۰

نارسایی کلیوی حاد ۰ اختلالات عملکرد حاد کلیه شامل محدوده وسیعی از بیماری هاست که خودعلل زمینه ای متفاوتی دارند. ۰ بررسی های انجام شده نشان می دهد که این بیماری نه تنها نتیجه بیماری های اولیه کلیه است بلکه می تواند به عنوان یک عارضه، درسیر یک بیماری چند عضوی ایجاد شود. ۰ عوامل خطر شامل بیماری های قلبی ،هایپوولمی به هر علت ،اختلالات عروقی یا ترومبوتیک ،بیماری های گلومرولار،بیماری هی مؤثر برتوبول های کلیه ،مصرف داروهای نفروتوکسیک وطیف وسیعی از مشکلات آنا تومیک مربوط به دستگاه ادراری –تناسلی است . ۰ در تشخیص ودرمان  ARF ،افتراق بین فرم اکتسابی از جامعه ویا فرم ناشی از بستری در بیمارستان مهم است. ۰ فرم ناشی از بستری در بیمارستان شایع تر بوده واغلب چند عامل در آن دخیلند وبیشتر سالمندان رامبتلا می کند.این فرم بیشتر در اثر مواد نفروتوکسیک ایجاد می شود ون

۱۳۹۷-۰۳-۰۷

دردهای شکم ولگن   الف –دردهای شکم ۰ درد شکم جزء شایع ترین شکایات بیماران مراجعه کننده به اورژانس است.(بروز سالیانه تقریبا ۶۳ مورد ازهر ۱۰۰۰ نفر بالغ ویزیت شده در بخش اورژانس ) ۰ میزان بستری به دلیل درد شکم به طور قابل توجهی متفاوت است واز ۱۸ تا ۴۲ درصد می باشد.۶۳ درصد این بیماران سنین بالای سن ۶۵ سال داشته اند . پاتوفیزیولوژی ۰ درد شکمی احشایی،معمولا در اثر کشش فیبرهای عصبی دیواره یا کپسول به ترتیب در اعضاء توخالی یا توپر ایجاد می شود. وعلل ایسکمیک یا التهاب اولیه شیوع کمتری دارند. ۰ اعضای روده پیشین ( foIe&ut )(معده ،دئودنوم وسیستم صفراوی ،پانکراس وطحال ) باعث ایجاد درد در ناحیه اپی گاستر می شوند. اعضای روده ( mid&ut  )(بیشتر قسمت های روده باریک ،آپاندیس وسکوم )باعث درد حول وحوش ناف می شوند واعضای پسین روده ( Hind&ut  )(بیشتر قسمت های کولون شامل س

۱۳۹۷-۰۳-۰۶

آسم وبیماری های انسدادی مزمن ریه (COPD) ۰ درایالات متحده ،حدود ۴تا۵ در صد افراد دچار آسم هستند وبالاترین میزان شیوع در دو سوی طیف سنی یعنی افراد مسن (حدود ۷تا۱۰ درصد موارد )وبچه ها (حدود ۵-۱۰ در صد موارد )دیده می شود .آسم شایع ترین بیماری مزمن دوران کودکی است . ۰  COPD یک معضل واقعی سلامت در دنیاست و ششمین علت مرگ ومیر در جهان است. ۰ COPD در افراد زیر۴۰ سال به ندرت اتفاق می افتد وشیوع ان در سنین ۵۵تا ۸۵ سال حدود ۱۰ درصد است .شیوع آن درکشورهایی که مصرف سیگار بیشتر است ،بالاتر است ۰                                                                                COPD  سومین عامل شایع بستری در ایالات متحده است.امروزه بروز مرگ .میر   COPD   دراین کشور روبه افزایش است . ۰ مرگ ومیر بیماران بستری در اثر  COPD حدود ۵تا ۱۴ درصد است ودر بیماران بستری در  ICU   به حدود ۲۴ درصد می رسد. پاتوفیزیولوژی

۱۳۹۷-۰۳-۰۶

اقدامات اورژانس در ویز   ۰قبل از کشف علت ویز باید ،حمایت تنفسی ودرمان ،لازم صورت گیرد.اکسیژن مکمل حتماً باید تجویز شود ودر صورت لزوم مانیتورینگ انجام شود. ۰ درمان اولیه با برونکود یلاتور های استنشاقی آغاز وهمینطور از کور تیکو ستروییدها استفاده می شود ولی مورد دوم در درمان حمله حاد بیمار اثر چندانی ندارد. ۰سایر داروهای به کار رفته ارزش ثابت شده ای ندارند مانند:بتا اگونیست تزریقی، متیل گزانتین ها وسولفات منیزیم. ۰بیماران وابسته به اکسیژن ویابیماران با احتمال نارسایی سریع تنفسی باید بستری شوند. سیانوز  ۰تغییر رنگ پوست ومخاط به رنگ متمایل به آبی به دنبال افزایش سطوح دزوکسی همو گلیوبین  است ۰                          ۰افزایش غلظت دزوکسی همو گلوبین به بالای ۵ گرم درصد موجب سیانوز می شود،اما این مساله متغیر است .ضخامت وتیرگی رنگ پوست ،میزان نور محیط ،دم

۱۳۹۷-۰۳-۰۵

اقدامات اورژانس در هایپر کاپنی    ۰سریع وجدی وارد عمل شوید.تشخیص سریع علت ،به درمان راحت تر می انجامد.به طورمثال در بیمار دچار دپرسیون تنفسی ومردمک سوزنی وکاهش سطح هوشیاری به مسمومیت مخدر ها مشکوک شده با نالوکسان به بیمار کمک می کنیم ولی در بیماردچار اسکلروز آمیو تروفیک لترال فقط از تهویه مکانیکی می شود سودبرد. ۰درتمام بیماران با دیسترس تنفسی از اکسیژن کمکی بدون واهمه از کاهش تحریک تنفسی ،استفاده کنید .توجه کنید که هایپوکسی کشنده است ولی فقط هایپر کاپنی بسیار شدید جان بیمار رابه خطر خواهد انداخت . ۰دربسیاری از بیماران برای افزایش حجم تهویه دقیقه ای می توان از روش های فشار مثبت سود برد،ولی اگر هایپوکسی شدید است یا کنترل راه هوایی میسر نیست بیمار را انتوبه کرده تهویه مکانیکی نمایید. خس خس سینه ( &Wheezin  ) ۰ویز یعنی صدای زیر و موسیقایی نابجایی که ب

۱۳۹۷-۰۳-۰۴

دیسترس تنفسی  ۰ تنفس عملکردی اتوماتیک است که در فرد طبیعی بدون تلاش آگاهانه وبدون احساس ناراحتی انجام می شود.بیماری های مختلفی توانایی ایجاد اختلال در تنفس طبیعی وایجاد تنگی نفس را دارند. تنگی نفس ( Dyspnea ) ۰ تنگی نفس احساس ذهنی ( subiective )تنفس دشوار یا ناخوشایند است که مسیرعصبی مشخصی ندارد. ۰ عوامل مکانیکی ایجاد حس تنگی نفس عبارتند از :احساس حرکات عضلات مخطط مربوط به کار تنفس ورسپتورهای کششی داخل پارانشیم ریه . ۰ گیرنده های شیمیایی در بصل النخاع واجسام کاروتید حساس به تغییرات فشار سهمی دی اکسید کربن و اکسیژن هستند.گیرنده های موجود در دهلیز ودر شریان های ریوی نیز به طور نه چندان شناخته شده ای در این فرآیند سهیم هستند. تظاهرات بالینی در تنگی نفس ۰ دیس پنه را باید از برخی علایم دیگر افتراق داد: –تاکی پنه : عبارتست از تنفس سریع که ممکن است ب

۱۳۹۷-۰۳-۰۳

اقدامات اورژانس در هایپرتانسیون   ۰ گرچه هایپرتانسیون مرحله یک با فشار سیستولیک بیشتر از ۱۴۰ میلی متر جیوه یا دیاستولیک بیشتر از ۹۰ میلی متر جیوه مشخص می شود،ولی درمان های اورژانس بیشتر به وضعیت بالینی بیمار بستگی دارد تا مقادیر فشار های سیستولی یا دیا ستولی . ۰ طبقه بندی هایپر تانسیون به ۴ دسته زیر،درمان را ساده تر می نماید: ۱-  Hypertensive  emer&ency:افزایش فشار خون به همراه اختلال عملکرد ارگان های هدف (CNS  ،قلب، کلیه)که به تشخیص ودرمان فوری نیازدارد. ۲- Hypertensive  ur&ency  :افزایش فشار خون  به همراه خطر قریب الوقوع اختلال عملکرد ارگان های هدف. ۳-اپیزودهایپر تانسیو حاد( episodeAcute  hypertensive  ): فشار خون سیستولی بیشتراز ۱۸۰ودیاستولی بیشتراز ۱۱۵بدون اختلال عملکرد تثبیت شده ارگان های هدف. ۴- هایپرتانسیون گذرا (  Transient  ):افزایش فشارخون مرتبط باوضعیت های خاص را گویند. (مثل اضط

۱۳۹۷-۰۳-۰۳

  تظاهرات بالینی در پریکاردیت   ۰ عمده ترین شکایت بیماران درد سینه زیر جناح است که معمولاً تیزوپلورتیک بوده وبا تنفس ،بلغ غذا یا خوابیدن بدتر می شود. ۰ سایر یافته ها عبارت هستند از: سمع صدا ی مالش (  frictonrub )وتغییرات الکتروکاردیوگرافی . ۰ دربرخی موارد ممکن است علایم پیش درآمد مانند تب ومیالژی هم مشاهده گردد. تشخیص پریکاردیت   ۰ اولین مرحله تهیه نوار قلبی از بیمار است به طور کلاسیک تغییرات نواری در پریکاردیت در چهار مرحله اتفاق می افتند ولی در اورژانس مشاهده همه مراحل اکثراً میسرنیست –مرحله اول :طی ساعات وروزهای اول به صورت پایین افتادن قطعه   وبالا رفتن قطعه    در تمامی لیدها به جز در   و  که به طور آینه ای پایین افتادن قطعه    دیده خواهد شد. -مرحله اول :طی ساعات وروزهای اول به صورت پایین افتادن قطعه PR  وبالارفتن قطعه  ST  در تمامی لید

۱۳۹۷-۰۳-۰۳

  ویژگی های بالینی در فشار خون   ۰ نکات مهم درشرح حال عبارتند از :سابقه قلبی   HTN ،عدم تحمل داروها ی ضد فشار خون ،سابقه مصرف داروهایی مانند داروهای بدون نسخه ورژیم غذایی (به خصوص فراورده های حاوی سدیم یا تیرامین ). ۰ هر سابقه قلبی مبنی بربیماری قلبی –عروقی ،مغزی یا کلیوی ،دیابت ،هایپرلیپیدمی ،بیماری ریوی انسدادی مزمن (      COPD)،آسم ،سابقه خانوادگی  HTN  ویا بیماری قلبی ناشی از پره ماچوریتی باید رد شود . ۰ علل تسریع کننده مثل حاملگی ،استفاده از داروهای غیرمجاز (مثل کوکائین ومت آمفتامین )واستفاده از مهار کننده های مونوآمین اکسیداز یا ضد احتقان ها باید مد نظر قرار گیرند. ۰ از بیماران باید در مورد نشانه های دستگاه عصبی مرکزی (سردرد ،تغییرات بینایی،کانفیوژن ،پارزی،تشنج )نشانه های قلبی عروقی (دردقفسه سینه ،تنگی نفس ،تپش قلب ،ادم پاها ،درد با خصوصیت پارگی با انت

futbalove dresy na predaj maglie calcio online billige fotballdrakter Billiga Fotbollströjor Barn billige fodboldtrøjer basketbalové dresy tanie koszulki piłkarskie maillot de foot personnalisé fussballtrikots günstig Fotbalove Dresy