جستجوی پزشکان

احساسات ، پزشکی ، و شما

احساسات ، پزشکی ، و شما
۱۳۹۷-۰۷-۰۱

احساسات ، پزشکی ، و شما

برای بیماران و امدادگران ،بیماری ها یا اورژانس های غیر قابل انتظار ،شرایطی با آدرنالین بالا ایجاد می کند. درهیچ شرایطی ،این احساست بیشتر وقوی تر از زمانی نیست  که فردی به طور ناگهانی قلبی سقوط می کند. اگر دیگران حاضر وشاهد این سقوط باشند،صرف نظر از این که اعضای خانواده ،دوستان یا تنها تماشاگر باشند،تجربه مشاهده مرگ یک انسان ،سخت وفشار آور است.وقتی این اتفاق می افتد،امدادگران   EMS ،با یکی از ترسناک ترین ودشوار ترین جنبه های شغل خود روبرو می شوند:باز گرداندن یک بیمار مرده به زندگی در پیش چشم خانواده ودوستان د.در امدادگران درهمانند اعضای خانواده ،احساسات وهیجانات تحریک می شوند. EMS نیازمند آن است که آرام ،آسوده خاطر ومتمرکز باقی بماند تا بتواند بهترین مراقبت ممکن را ارائه کند.EMT-Bهمچنین باید خانواده ودوستان حاضر در صحنه را آگاه نگاه دارد وبه آنها توجه نماید چرا که آنها هم نیازمندمراقبت هستند.

استرس  EMS                                                                                                                                                                                 

رشته طب پیش از بیمارستان ،احتمالاٌیکی از پراسترس ترین شاخه های پزشکی است. به طور مشخص یک حادثه ناگهانی و پیش بینی نشده پزشکی یا تروماتیک رخ می دهدکه روند معمول روزانه زندگی در محیط کار یا خانه را بر هم می زند وباعث تماس با اورژانس می شود. در مقایسه با محیط تمیز وکنترل شده پزشکی در یک بیمارستان ،طب پیش از بیمارستان ،در هر نقطه ودر هر زمان وغالباٌ تحت شرایطی که تنها از آن به عنوان شرایط نامطلوب می توان یاد کرد، به وقوع می پیوندد. سطوح بالای استرس در هر جایی می تواند وجود داشته باشد.برای این که یک امدادگر پیش از بیمارستان تأثیر گذار باشید،باید علل شایع استرس را درک کرده ،چگونگی تشخیص علایم ونشانه های هشدار دهنده مقادیر بیش از حد استرس واقدام مقتضی را که باید در چنین شرایطی برای خودتان یا همکارتان انجام دهید،بدانید. باید بدانید که استرس به خودی خود چیز بدی نیست. در مقادیر لازم ،استرس می تواند بدن وذهن شما را برای مقابله با چالش آماده ترکرده ،سطح عملکرد شما را هم افزایش دهد. اما مقادیر بیشتر استرس که از حد مهارت ها ومکانیسم های کنترلی شما براسترس فراتر برود،می تواند شما را تحت فشار گذاشته ونهایتاٌ وجودتان را به عنوان یک امدادگر ،بی تأثیر و بی فایده کند. وقتی شما تحت استرس هستید،بدن شما دو دسته علایم هشدار دهنده نشان می دهد،پاسخ ابتدایی یا فوری به استرس وپاسخ طول کشیده یا تأخیری به استرس .هر دو شکل استرس بیش از اندازه ،باید فوراٌتحت کنترل در آیند،چرا که هر دو بر توانایی شما در تصمیم گیری کلیدی به عنوان یک  EMT خوب ،تآثیر می گذارند وهر دو برای سلامت بدنی وروحی شما ،بد هستند. برای مثال،اگر شما تلاش کنید که استرس عضوی از گروهتان ،این امر می تواند به شکلی خطرناک به از دست دادن کنترل صحنه حادثه وارائه مراقبت های پایین تر از سطح استاندارد، بینجامد. این عدم توانایی در کنترل یک فراخوان یا ارائه مراقبت های استانداردبه بیمار ،در شرایط بدتر ممکن است به یک دعوای حقوقی ،مرگ بیمار یا از دست رفتن اعتماد عمومی به گروه  EMS شما منجر شود.متآسفانه ،امدادگران اورژانس زیادی هستند که نمی پذیرند،استرس یک بخش از زندگی روزانه در  EMS است. ساعات طولانی ،تغذیه ناکافی ، محرومیت از خواب ،بر هم خوردن ساعات خواب وبیمارانی که همکاری نمی کنند،می توانن در ترکیب با هم وبه آهستگی ،تمام رشته های یک امدادگررا پنبه کنند. یک رخداد فاجعه آمیز ،مثل رخدادی با تلفات بالا یا مرگ یک کودک ،می تواند شما یا اعضای گروه شما ا از ارائه عملکرد طبیعی ناتوان کند. خودکشی یا مرگ تصادفی یکی از اعضای گروه شما ،می تواند رخدادی باشد که مسیر زندگی را تغییر دهد وحتی باعث شود شما یا یکی دیگر از اعضای گروه شما ،به فکر بیفتد تا این حرفه را برای همیشه رها کند. عوامل استرس زایی که هر روزه در طب پیش از بیمارستان وجود دارند، می توانند ناچیز باشند ودر طول یک دوره چند هفته ای ،چند ماهه یا حتی چند ساله اثر کنند. دچار این اشتباه نشوید که این محدودیت های زمانی ،از میزان زیان استرس مزمن می کاهد. این امر تنها تشخیص آنها را مشکل تر می کند.وقتی استرس ،مکانیسم ها و توانایی های تطابقی امدادگر را تحت تأثیر قرار می دهد،مهم است بدانیم چه اتفاقی در حال وقوع است وکمکی را که وی به آن نیاز دارد به او ارائه نماییم . به طور فزاینده ای ،بخش های خصوصی و دولتی در حال طرح برنامه های کمک به کارمندان هستند تا به کارکنان خود خدمات مراقبتی ارائه نمایند. با این که شبکه غیر رسمی حمایت که بین کارکنان وجود دارد،ارزشمند است .ولی مواقعی وجود دارد که مداخلات حرفه ای برای کنترل شرایط با هدف حفظ یک موقعیت شغلی مورد نیاز است.علاوه بر حمایت و مداخلات اصلاح کننده ای که برنامه های کمک به کارمندان می توانند فراهم آورند،تغییرات ساده ای هستند که شما یا دیگران به کمک شما می توانید به فوریت ایجاد کنید.

  •  توقعات را با واقعیت هماهنگ کنید. اگر امدادگران EMS  فکر می کنند که آنها می توانند زندگی همه بیمارانشان را نجات دهند یا باید چنین کاری کنند،در اشتباهند. اگر آنها فکر می کنند که  ۸ ساعت خواب بدون وقفه شبانه خواهند داشت ،بنابراین سرحال وآماده سرکار نیمه وقت خود خواهند رفت، باز هم در اشتباهند. وقتی توقعات از یک شغل با واقعیت آن هماهنگ نباشد،امدادگران ممکن است سریعاٌ ناراضی ، سرخورده و ناامید شوند. پیش از آن که متوجه این مسأله شوید،یکی از اعضا از گروه رفته وبه مشکل فرسایش در .EMS  افزوده شده است.
  • برای خود وقت آزاد ایجاد کنید وزندگی را خارج از  .EMS تجربه نمایید. داشتن وقت آزاد برای سلامت شما ضروری است. یاد بگیرید که به موقعیت های پایان ناپذیر برای اضافه کاری نه بگویید. برای خود ،دوست ،سرگرمی و علاقمندی های خارج از محیط کار دست وپا کنید. حتی المقدور ،زندگی کاری خود را از زندگی خارج از محیط کارتان جدا کنید .به یک فعالیت بدنی یا برنامه ورزشی منظم متعهد باشید و آن را رها نکنید . تلاش کنید غذاهای سالم بخورید.
  •  حرفه خود را با چیزهایی که نمی توانید تغییرشان دهید، ضایع نکنید. باید بدانید وبپذیرید که هر صنعتی ونه فقط EMS ،مشکلات خود را دارد .در هر تجارتی ، افرادی هستند که ازمزایای آن استفاده درست یا سوء استفاده می کنند. بیماران همیشه قدرشناس نیستند. در که نجات زندگی یک اتفاق روزمره نیست وطب غیر اورژانس است که بیشتر انچه را که  EMS در صدد آن است،تشکیل می دهد. این را بدانید که زندگی همیشه منصف نیست واتفاقات بد گاه برای مردم خوب رخ می دهد،بدون این که تقصیر شما باشد.

 

 

 

نکات مشابه

آزمایش خون در منزل

آمبولانس خصوصی

اکوی قلب در منزل

اکو و نوار قلب در منزل

تزریقات در محل

تزریقات در منزل

خدمات پرستاری در منزل

خدمات پزشکی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

گفتاردرمانی در منزل

کاردرمانی در منزل

درمان در منزل

رادیولوژی در منزل

سونوگرافی در محل

آزمایش خون در منزل

خدمات پرستاری در منزل

درمان در خانه

سرم تراپی و تزریق سرم در منزل

ویزیت متخصص در منزل

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات مشابه

آزمایش خون در منزل

آمبولانس خصوصی

اکوی قلب در منزل

اکو و نوار قلب در منزل

تزریقات در محل

تزریقات در منزل

خدمات پرستاری در منزل

خدمات پزشکی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

گفتاردرمانی در منزل

کاردرمانی در منزل

درمان در منزل

رادیولوژی در منزل

سونوگرافی در محل

آزمایش خون در منزل

خدمات پرستاری در منزل

درمان در خانه

سرم تراپی و تزریق سرم در منزل

ویزیت متخصص در منزل

ارسال شده در مطالب پزشکی توسط محمدی
futbalove dresy na predaj maglie calcio online billige fotballdrakter Billiga Fotbollströjor Barn billige fodboldtrøjer basketbalové dresy tanie koszulki piłkarskie maillot de foot personnalisé fussballtrikots günstig Fotbalove Dresy

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. رد کردن

تلفن چهار رقمی : 1756